Michalici

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

24-12-2020

facebook twitter
W Boże Narodzenie rodzi się nowy Człowiek, w którym spotykamy Boga...

Drodzy Parafianie!

W Boże Narodzenie rodzi się nowy Człowiek, w którym spotykamy Boga. Ten zaś, kto Go przyjmuje, także odradza się jako nowy człowiek. W Boże Narodzenie Bóg stał się naszym Bratem i Przyjacielem, ani przez chwilę nie zawahał się, aby stać się człowiekiem takim jak my, aby zawiązać nić przyjaźni pomiędzy Bogiem a ludzkością. To nas pociesza, to dodaje nam odwagi i wlewa w serce nadzieję, że On nas rozumie, że idzie z nami przez życie, że nadaje mu sens.

W Boże Narodzenie pragniemy w ciszy i zasłuchaniu wejść do betlejemskiej groty. Chrystus przychodząc do nas nie wybrał drogi władzy i wyniosłości, ale przeciwnie - drogę pokory i ukrycia. Nie wybrał bogactwa, ale ubóstwo, dowartościowując w ten sposób ludzi biednych i zepchniętych na margines życia. Nie wybrał drogi sukcesu i chwały, ale drogę pokory i krzyża.

W Boże Narodzenie życzymy Wam, aby stało się ono nowym nawiedzeniem naszych serc, abyśmy na nowo uczyli się pokory, abyśmy mogli przeżywać ze wszystkimi naszymi Siostrami i Braćmi miłość, której uczy nas Emmanuel - Bóg z nami! Na czas Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy Wam radości i pokoju i z serca Wam błogosławimy.