Michalici

Centralne obchody jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła - relacja

23-05-2021

facebook twitter
22 maja w naszym kościele parafialnym miały miejsce historyczne uroczystości związane z 100-leciem Michalitów.

Jubileuszowej Mszy św. o godz. 18:00 przewodniczył bp Michał Janocha.

Mszy św. w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów, która była centralnym punktem jubileuszu 100. rocznicy założenia zgromadzenia księży michalitów, przewodniczył bp Michał Janocha.

Nawiązując do wigilii Zesłania Duch Świętego, bp Michał Janocha przypomniał, że "widzialnym” owocem Jego działania są święci, do których grona zalicza się także bł. ks. Bronisław Markiewicz, założyciel michalitów. - Bł. Bronisław Markiewicz otworzył się na działanie Ducha Świętego, który poprowadził go drogą, której sam by nie wybrał - mówił kaznodzieja.

W homilii biskup Janocha nawiązał do trzech środowisk, które wywarły znaczący wpływ na osobowość i powołanie błogosławionego: rodziny - "głęboko zakorzenionej w wielowiekowej pobożności, głębokim związku z Kościołem i głębokiej miłości ojczyzny - której nie było wtedy na mapie" i przykładu społecznego zaangażowania ojca - burmistrza Pruchnika.

- Od początku doświadczył tego, czym jest rodzinna wspólnota, a poprzez zaangażowanie ojca, czym jest praca dla dobra innych, praca wspólnotowa, społeczna. To wszystko wyniósł z domu - podkreślił hierarcha.

Drugim środowiskiem było największe w Galicji seminarium duchowne w Przemyślu oraz studia filozoficzne, historyczne i nauki społeczne na dwóch uniwersytetach z wielkimi tradycjami: Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. - To wszystko kształtowało jego umysł i duszę. Z tym szedł w życie jako ksiądz - ocenił biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

Kolejnym wpływowym wydarzeniem było poznanie w Rzymie św. Jana Bosko i wstąpienie do salezjanów. - To, co było w nim cały czas - troska o wychowanie młodzieży - wybuchło jeszcze większym płomieniem. Tam mógł jeszcze bardziej zaczerpnąć z tego charyzmatu, za którym całe życie tęsknił - zauważył biskup. 

Kaznodzieja przypomniał, że bł. Bronisław Markiewicz nie doczekał się założenia zgromadzenia księży michalitów. Stało się to dziewięć lat po jego śmierci - w 1921 r., a w 1928 r. została powołana gałąź żeńska zgromadzenia, któremu patronuje św. Michał Archanioł.

Bp Janocha, mówiąc o nowych wyzwaniach, które stoją przed zgromadzeniem, zwrócił uwagę, że w czasach bł. Bronisława Markiewicza młodzież była bardzo biedna, ale bogata duchowo, a dziś jest odwrotnie. - Jest to pokolenie syte, nieznające głodu, ani wojny, ale jednocześnie bardzo ubogie duchowo i nieświadome swojego ubóstwa. I myślę, że jest to sytuacja dużo, dużo trudniejsza dla ewangelizacji i pracy duszpasterskiej - podkreślił biskup.

Wliturgii uczestniczyli przełożony generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła Dariusz Wilk CSMA wraz z zarządem zgromadzenia, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, Julia Szteliga, władze samorządowe oraz przedstawiciele placówek michalickich.

Po Mszy św. odbyła się gala wręczenia medali Benemerenti Congregationis Sancti Michaëlis Archanieli przynawanych osobom i instytucjom zasłużonym dla zgromadzenia św. Michała Archanioła.

W roku jubileuszowym medalem został odznaczony metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł pojawić się na uroczystości. Drugim laureatem został dr Przemysław Przybylski, nauczyciel akademicki i samorządowiec, autor publikacji o bł. Bronisławie Markiewiczu, członek organu założycielskiego Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi Oratorium w Toruniu, a także twórca Chrześcijańskich Dni Społecznych dla Nauczycieli, Samorządowców i Lekarzy w Toruniu. Trzecią laureatką została Bernadeta Zajchowska, wicedyrektorka Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie.

Autorka tekstu: Agata Ślusarczyk (Gość Warszawski)

Nagranie transmisji wydarzeń jubileuszowych z naszej parafii dostępne jest tutaj.

Pełny artykuł wara z bogatą fotorelacją dostępny jest TUTAJ.

Poniżej fotorelacja autorstwa Pana Grzegorza Jaworskiego