Michalici

Drodzy Parafianie!

03-04-2022

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na rozpoczynający się nowy tydzień duszpasterski.

Rekolekcje parafialne to wyjątkowy czas w Wielkim Poście, w którym w szczególny sposób jesteśmy wezwani do nawrócenia, które ma nas zaprowadzić do przemiany naszego myślenia. W Liście do Rzymian czytamy: „Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia, aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe”. Św. Paweł przypomina nam, że nawrócenie dokonuje się w głębi naszego sumienia, w głębi serca, przez zmianę naszego myślenia. W myśleniu mamy upodabniać się do Boga i wzrastać w coraz większej jedności z Nim. Jezus mówi Piotrowi, kiedy ten próbuje Mu narzucić swoje myślenie: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku…” Jezus tymi słowami wzywa Piotra do nawrócenia. Spróbujmy sobie uświadomić potrzebę swojego nawrócenia, wzrastania. 

Papież Franciszek zachęca nas do nawracania się, mówiąc: „wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale niektórzy są zepsuci, bo nie widzą w tym problemu i się nie nawracają”. Nawracanie się, jest nieodzowne w naszej drodze do Boga. To nawrócenie, do którego jesteśmy wezwani podczas rekolekcji to wyzwolenie się z lęku, który nas paraliżuje, to pogłębienie relacji w rodzinie, parafii i Kościele. Oczekiwane nawrócenie ma również pomóc nam odkryć osobiste powołanie do troski o rodzinę w jakże trudnym dla niej czasie, gdy jest atakowana z różnych stron. Jeśli człowiek nie podejmie decyzji o wejściu na drogę osobistego nawrócenia, jest on zamknięty na działanie Ducha Świętego i nie ma w nim odwagi. Zostaje sam ze sobą i tylko z własnym egoistycznym widzeniem świata.

Aby nawrócenie było skuteczne, potrzebujemy nie tylko Łaski Bożej ale również braterskiej wspólnoty wiary. Chodzi tu przede wszystkim o wspólnotę rodzinną  a następnie wspólnotę parafialną z całym bogactwem, które Bóg w niej umieścił.

Bardzo pragnę Was zaprosić do przeżywania tych rekolekcji nie tylko we wspólnocie parafialnej, ale również wspólnocie rodzinnej. Dlatego zachęcam, aby każdego dnia przeżywać je w dwóch etapach.

– Pierwszy etap w parafii poprzez uczestnictwo w spotkaniu eucharystycznym połączonym z nauką rekolekcyjną.

Drugim etapem niech będzie spotkanie rodzinne połączone z modlitwą i omówieniem treści, które zapady nam w serce w świątyni podczas liturgii.

Życzę wszystkim, aby ten czas był owocny. Aby każdy miał otwarte i ochotne serce na to, co Pan Bóg przygotował, czym będzie chciał dotykać, jak będzie mówił. Oby światło Słowa Bożego na trwałe wyryło swoje miejsce w naszych sercach. Wszystkich zapewniam o modlitwie,

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA.