Michalici

Drodzy Parafianie!

14-01-2023

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na rozpoczynający się tydzień duszpasterski. Część I i II sprawozdania duszpasterskiego z roku 2022.

Zamieszczam w formie pisemnej pierwszą część sprawozdania duszpasterskiego, które robiłem w ostatnim dniu roku, podczas Mszy św. z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym:
Ostatni dzień 2022 roku. Żegnamy Stary Rok a za kilka godzin będziemy witać Nowy. W ciągu tego czasu, w naszym życiu splatały się ze sobą wydarzenia, które budziły radość w sercu, ale i takie, które powodowały smutek, a może i wycisnęły nie jedną łzę. Dla wielu był to rok szczęśliwy: rok narodzin dziecka, zawarcia sakramentu małżeństwa, znalezienia pracy czy mieszkania, rok zdobycia życiowych sukcesów i doświadczeń. Ale dla wielu to rok naznaczony cierpieniem  i smutkiem: szczególnie dla tych, którzy musieli pożegnać najbliższych odchodzących do Domu Pana.

W Kościele miniony rok przeżywaliśmy pod przewodnim tematem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Był to ostatni etap trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Przez pierwsze dwa lata staraliśmy się umacniać naszą wiarę w tę Tajemnicę, która daje życie. Niestety, właśnie wtedy doświadczyliśmy wszyscy ograniczeń, jakie wprowadzono z powodu pandemii. Nie zawsze mogliśmy fizycznie zgromadzić się przy stole Pana, spożywając Ciało Pańskie, które daje życie wieczne. W ostatnim roku tego cyklu staraliśmy się stawać świadkami Zbawiciela, abyśmy mocą Eucharystii przemieniali ten świat na lepszy. 
W skali światowej był to rok stopniowego wychodzenia z  pandemii i wszystkich związanych z tym trudności, które wpływały także na życie Kościoła, na praktykowanie wiary w naszej parafii. Z nadzieją i wdzięcznością w sercu obserwowaliśmy powroty do kościoła wielu naszych parafian. Z badań praktyk religijnych, przeprowadzanych raz w roku (w październiku) wynika, że niestety nie wszyscy wrócili. W ubiegłym roku (2021) chodzący na niedzielną Mszę św. stanowili - 10, 96%. W obecnym kończącym się roku (2022) - 10,24 %. Przed pandemią te wskaźniki były o 2,3 % wyższe.

Miniony rok to także czas wybuchu i trwania brutalnej wojny w Ukrainie  (od 24 lutego). A także czas intensywnego pomagania uchodźcom, który w wielu ludziach wydobył ogromne pokłady dobra, współczucia i miłosierdzia. Włączaliśmy się w to pomaganie jako Wspólnota parafialna poprzez modlitwę i konkretne czyny:
- przyjmowanie uchodźców do swoich domów;
- zbiórkę żywności i potrzebnych rzeczy;
- ks. Józef Kowal pomagał na granicy, w Przemyślu;
- przy parafii był zorganizowany darmowy kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy;
- podczas zbiórki Caritas na pomoc zebraliśmy ponad 60 tyś. zł.
Jeszcze raz dziękuję za to wszystko, za każde dobro. Bóg zapłać!

Jako duża warszawska parafia byliśmy i nadal jesteśmy, włączeni w prace synodalne. Z samych naszych parafialnych spotkań było zebrane ok. 60 stron różnego rodzaju spostrzeżeń, wniosków, propozycji, które potem w syntezie przekazaliśmy do dalszych prac na poziomie diecezjalnym, krajowym itd.

Według danych Urzędu Skarbowego nasza parafia liczy 27 269 osób zameldowanych. Do kościoła na mszę św. niedzielną chodzi ok 3 000 osób. Posługuje w naszej parafii 14 michalitów (12 księży i 2 braci zakonnych), w tym 3 seniorów br. Marian i ks. Jan którzy mają po 88 lat, ks. Janusz skończył 90 lat. Cztery siostry michalitki: 3 katechetki i siostra zakrystianka. W szkołach uczy 10 katechetów (6 księży, 3 siostry i jedna pani katechetka świecka). Jest 10-ciu świeckich pracowników parafii i domu zakonnego oraz pracownicy Ośrodka wychowawczo-profilaktycznego Michael.

W jednej części domu zakonnego funkcjonuje Akademia pod Aniołkami - żłobek dla ponad 50 dzieci prowadzony przez osoby świeckie. W dolnej części kościoła i domu zakonnego funkcjonuje Ośrodek wychowawczo - profilaktyczny Michael, a nad zakrystią Oratorium w którym dzieci i młodzież spędzają czas po szkole pod okiem wychowawców.

Wielu parafian jest zaangażowanych w grupach i wspólnotach parafialnych, których jest 21 - dziecięce, młodzieżowe i dla dorosłych. Prężnie rozwijają się nie dawno powstałe: Klub Seniora i Wspólnota Niewiast Mikael założona przez siostry michalitki. Serdecznie dziękuję opiekunom wszystkich grup i ich liderom za zaangażowanie, pracę i troskę o wzrost i jakość życia duchowego oraz wszelkiego rodzaju podejmowaną działalność apostolską. Jest już skład nowej rady duszpasterskiej i ekonomicznej, uznaliśmy jednak, że jeszcze wykorzystamy ten okres kolędowy na różnego rodzaju spotkania i rozmowy i zostanie skład obydwu gremiów niebawem ogłoszony. Każda aktywność parafian na różnych płaszczyznach życia parafialnego jest dla mnie ogromnie cenna i za nią dziękuję. Jakże  potrzebne jest nasze trwanie na adoracji przed Najświętszym Sakramentem i uczestniczenie w Mszach św. Piękno kościoła, dekoracje – bardzo dziękuję s. Wenancji; bogactwo liturgii, oprawa muzyczna, którą zapewnia nam p. Organista Adam wraz z Liturgiczną Scholą Dorosłych, ministranci i lektorzy przy ołtarzu… - tu rodzą się powołania o które trzeba nam się gorliwie i nieustannie modlić. Mamy obecnie ks. Diakona – parafianina, który przygotowuje się w Krakowie do święceń kapłańskich. Jeśli Pan Bóg da będziemy się cieszyć na wiosnę jego święceniami i uroczystością prymicyjną w czerwcu. To zawsze jest zaszczyt i wielka łaska dla całej wspólnoty parafialnej, módlmy się w jego intencji.

W parafii ma miejsce wiele inicjatyw charytatywnych, ukierunkowanych na pomaganie tym, którzy potrzebują naszego wsparcia. Nasza Caritas Parafialna ma pod stałą opieką 50 rodzin, w tym większość osób starszych, samotnych i schorowanych. Panie z Caritasu przygotowują comiesięcznie paczki żywnościowe, niektórym osobom dostarczają do domu. Jest udzielana pomoc finansowa: jak refundacja recept (za ok. 7 tyś zł), zapomogi (ok 4 tyś zł.), zapomoga pogrzebowa (2 400 zł.), na Wielkanoc 111 paczek, na Boże Narodzenie 119 paczek, inne okazje – 60 paczek. Załatwione były karty płatnicze (każda po 300 zł.) dla rodzin z Ukrainy. Obecnie Caritas pod opieką ma 15 rodzin Ukraińskich, tj. 48 osób. 

Życie Sakramentalne:
W 2022 roku chrzest przyjęło - 77 dzieci. Rok temu - 98 dzieci (przed pandemią w 2019 r. – 154). 
12 par zawarło Sakrament Małżeństwa przed Bogiem, rok wcześniej 20 par.
Liczba śmierci w tym roku - 136, rok temu - 188 (pogrzebów w naszej parafii było 36, pozostałe pochówki przeważnie w kościołach lub kaplicach cmentarnych i poza Warszawą).
Liczba dzieci, które przystąpiły do I Komunii św.: w tym roku – 356, w ubiegłym roku – 225. 
Sakrament bierzmowania przyjęło – 55 młodych osób, rok temu – 35. 
Do ok. 40 chorych regularnie chodzimy z Komunią św. 
Liczba osób, które dokonały aktu apostazji, czyli formalnie wystąpiły z Kościoła – 7, rok temu 12.


Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA
 

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec