Michalici

Drodzy Parafianie!

17-02-2024

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na I Tydzień Wielkiego Postu

 

Wielki Post to symboliczny czas, który trwa 40 dni i rozpoczyna się w Środę Popielcową. Jest to czas pokuty, refleksji, modlitwy i postu, który ma przygotować nas na obchody najważniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej.

Symbolika Wielkiego Postu jest bogata i wielowymiarowa, obejmująca różne znaki i gesty, które mają głębokie znaczenie religijne i duchowe. Oto niektóre z nich:

1. Popiół – Na początku Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, kapłani posypują głowy wiernych popiołem. Jest to symbol przemijania, pokuty i przypomnienie o ludzkiej kruchości. Słowa wypowiadane w tym momencie: „Pamiętaj, prochem jesteś i w proch się obrócisz”, podkreślają potrzebę nawrócenia i skruchy.

2. Pustynia – Wielki Post jest często porównywany do czterdziestodniowego pobytu Jezusa na pustyni, gdzie pościł i był kuszony przez szatana. Pustynia symbolizuje miejsce próby, samotności, ale także duchowego wzrostu i zmagania się z pokusami.

3. Fioletowy kolor – Fiolet jest kolorem liturgicznym używanym w okresie Wielkiego Postu, symbolizującym pokutę, skruchę oraz surowość. Używany jest w dekoracjach kościoła i strojach liturgicznych, aby podkreślić charakter tego czasu.

4. Krzyż – Krzyż jest centralnym symbolem Wielkiego Postu, przypominającym o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Wierni są zachęcani do refleksji nad cierpieniem Chrystusa i jego znaczeniem dla ich życia.

5. Modlitwa, post i jałmużna – Te praktyki są kluczowymi elementami Wielkiego Postu, podkreślającymi duchowe przygotowanie do Wielkanocy. Modlitwa wzmacnia relację z Bogiem, post jest formą pokuty i samodyscypliny, a jałmużna wyraża miłość i troskę o bliźnich.

6. Cisza i samotność – Wielki Post to czas, gdy szczególnie ceni się ciszę i samotność, które sprzyjają medytacji, modlitwie i głębszemu spotkaniu z Bogiem.

Zapraszam w Okresie Wielkiego Postu na:

1. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej: w piątki - dla dorosłych po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00; dla dzieci o godz. 17.00; dla młodzieży i osób do późna pracujących o godz. 20.00.

2. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi: w niedziele o godz. 17.00.

3. Modlitwę i spowiedź w kościołach stacyjnych: tabelę kościołów znajdziemy na stronie nr 5. Nasza świątynia będzie kościołem stacyjnym w czwartek 22 lutego.

4. Rozważania dwudziestu czterech godzin Męki Jezusa Chrystusa wg. Luizy Piccarrety, połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy Aniołów z 23/24 lutego od. godz. 17.00 w piątek - do godz. 17.00 w sobotę.

5. Koncerty Pasyjne: 10 marca o godz. 19.00 w wykonaniu Liturgicznej Scholi Dorosłych naszej parafii oraz 17 marca o godz. 19.00 - VIA CRUCIS, rozważania 14 stacji Drogi Krzyżowej w wykonaniu Klasycznego Kwintetu Dętego.

6. Rekolekcje wielkopostne, które w dniach od 16 – 20 marca poprowadzi michalita z Miejsca Piastowego ks. Mieczysław Job CSMA, wieloletni mistrz nowicjatu.

7. Spowiedź wielkopostną: każdego dnia podczas Mszy św. i wieczorem w Kaplicy Aniołów od godz. 21.00 – 22.00, przez cały dzień w kościołach stacyjnych oraz podczas rekolekcji.

8. Liturgię Triduum Paschalnego.

Wielki Post to czas modlitwy, refleksji i nawrócenia. W tym okresie trzeba nam bardziej zagłębić się w swoim wnętrzu, zrobić dokładny rachunek sumienia i zastanowić, czy nie za dużo energii poświęcamy sprawom doczesnym. Zachęcam, abyśmy czynili różne postanowienia, które pomogą nam dobrze przeżyć ten okres. Powstrzymywanie się od używek, pokarmów mięsnych, zrezygnowanie z zabaw to tylko niektóre z postanowień, jakie mogą nam pomóc w skupieniu i refleksji przejść przez ten czas. Życzę wytrwania.

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA