Michalici

Nowe twarze w parafii

10-09-2023

facebook twitter
Poznajmy nowych Michalitów i Siostrę Michalitkę, którzy od tego roku będą posługiwać w naszej parafii.

ks. Mieczysław Kucel CSMA

Pochodzę z Podkarpacia, gdzie w mojej młodości poznałem księży Michalitów. Nie mięło od tych chwil wiele lat i sam zostałem Michalitą. Pierwszą moją placówką jako kapłana była Struga - praca w sekretariacie Domu Generalnego naszego Zgromadzenia. Następne 6 lat, po skończonych studiach pedagogicznych w Krakowie pracowałem w Prałkowcach koło Przemyśla jako wychowawca i pedagog w Domu Dziecka „Moja Rodzina”. Mogłem  także służyć jako prefekt kleryków w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Po trzyletniej pracy z klerykami zostałem skierowany do Warszawy na Bemowo, gdzie przez 11 lat pełniłem funkcje dyrektora w Ośrodku Wychowawczo-Profilaktycznym „Michael”. od roku 2014 byłem proboszczem w michalickiej parafii w Stalowej Woli.

Dziś z wielką radością i poczuciem odpowiedzialności podejmuję znowu obowiązki kierowania Ośrodkiem Michael w naszej parafii na Bemowie.  Ufam, że podołam zadaniu a moja praca na uwielbienie Pana Boga, uświęcenie własne oraz dla dobra bliźniego przyniesie błogosławione owoce. Zatem proszę - Was kochani Parafianie o modlitwę i wsparcie.

ks. Jan Typa CSMA

Urodził się 6 grudnia 1959 r. w małej uroczej miejscowości Siedliska Tomaszowskie na Roztoczu słynącej ze wspaniałych mieszkańców jak i z fenomenów przyrody jakimi są skamieniałe drzewa, o których w swoich Kronikach wspomina Jan Długosz. Po ukończeniu szkoły podstawowej, opuszcza rodzinne strony i udaje się na Rzeszowszczyznę aby kontynuować naukę w szkole średniej. Podczas pielgrzymki pieszej na Jasną Górę w 1979 roku dowiaduje się o istnieniu Michalitów i w październiku tego samego roku przybywa do Miejsca Piastowego, gdzie w 1981 roku zdaje maturę i rozpoczyna nowicjat w Pawlikowicach kończąc go złożeniem pierwszych ślubów w 1982 roku. Następnie po odbyciu rocznej praktyki,  rozpoczyna studia teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. 13 maja 1989 roku kończy studia i przyjmuje Świecenia Kapłańskie z rak ks. bpa Kazimierza Górnego.  Swoją przygodę kapłańską rozpoczyna służąc Zgromadzeniu jako Socjusz w nowicjacie w Pawlikowicach, skąd 21 marca 1990 roku wyrusza na jeszcze większą przygodę kapłańską jako misjonarz. Przygodę, która trwała prawie 30 lat. Rozpoczyna ją w Rep. Dominikanie, następnie na Antylach Holenderskich (Bonaire, Curacao, Aruba). Przez ten okres służy Kościołowi na Karaibach i Antylach pełniąc różne funkcje i misje zlecane tak przez Kościół lokalny jak i Zgromadzenie. Ze względu na  kłopoty ze  zdrowiem, zmuszony jest powrócić do kraju i od 2020 roku do  2023 pracuje w Parafii pw. bł. bpa Michała Kozala w Gnieźnie, pełniąc jednocześnie funkcje Kapelana w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Od 19 sierpnia jest członkiem naszej wspólnoty parafialnej.

ks. Grzegorz Flis CSMA

Urodził się 16 lipca 1989 w Tarnobrzegu. Po ukończeniu liceum przy Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym w 2008 roku wstąpił do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Studia filozoficzno-teologiczne uwieńczone tytułem magistra teologii odbył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy przy Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Został wyświęcony na kapłana 21 maja 2016. Dotychczas pracował trzy lata w Krośnie oraz cztery lata w Toruniu. Od pierwszych dni kapłańskich zajął się pracą z dziećmi i młodzieżą ucząc ich w szkole. Oprócz obowiązków kapłańskich w wolnej chwili lubi uprawiać sport (piłka nożna, bieganie), czytać książki. Od 19 sierpnia 2023 został skierowany  przez Ojca generała do naszej parafii, gdzie przejął obowiązki katechety i duszpasterza.

ks. Adrian Brudniak CSMA

Ksiądz Adrian Dominik Brudniak CSMA urodził się 20 grudnia 1992 roku w Leżajsku. Do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła wstąpił w 2012 roku i po rocznym nowicjacie złożył pierwszą profesję zakonną 8 września 2013 roku. Następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na ITKM afiliowanym pod Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, w trakcie których też towarzyszył dzieciom i młodzieży z placówek wychowawczych w Krakowie i Przemyślu podczas letnich wypoczynków.  Studia zwieńczył obroną pracy magisterskiej z teologii duchowości pt. „Duchowe ujęcie pracy w nauczaniu pasterskim Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego” napisaną pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Jana Machniaka. Wyświęcony na kapłana 23 maja tego roku przez ks. bp. Janusza Mastalskiego.

Decyzją Przełożonego Generalnego został skierowany do parafii Błogosławionego Michała Kozala, Biskupa i Męczennika w Gnieźnie. Pełnił kolejno obowiązki katechety, wikariusza parafii oraz prefekta domu zakonnego. W czasie posługi oprócz powierzonych mu zadań duszpasterskich w parafii i poza (rekolekcje młodzieżowe, misje parafialne, dni skupienia i inne)  podejmował też wiele inicjatyw o charakterze charytatywnym.

Organizował zbiórki na rzecz Domu Pokoju w Betlejem. Prowadził przy współpracy z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Punkt Pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy (punkt wydawania żywności oraz podstawowych środków do życia; organizacja transportu darów na tereny objęte konfliktem zbrojnym; organizacja transportu ludzi oraz pomoc w poszukiwaniu pracy). Przy współpracy z Radą Osiedla pomagał najbardziej potrzebującym w okolicy.

Decyzją Przełożonego Generalnego po trzech latach pracy duszpasterskiej został skierowany do Parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie.

s. Zenobia Teresa Musiał CSSMA

Pochodzi z Radomia. W tym roku obchodziła 70-te urodziny.  Do Zgromadzenia wstąpiła 08 września 1972 r., 15 sierpnia 1975 złożyła czasowe śluby zakonne, a pięć lat później profesję wieczystą. Po złożeniu pierwszych ślubów aż do bieżącego roku, czyli przez 48 lat pracowała jako katechetka, najpierw w salkach parafialnych, a później w szkołach: w Szydłowcu, Poroninie, Miejscu Piastowym, Krośnie, Warszawie – Gołąbkach i na Powiślu w parafii św. Trójcy, a także w Wołominie, Wielopolu, Jaśle, Krakowie, jak też w jej rodzinnym Radomiu. Równocześnie była zaangażowana w duszpasterstwo dzieci i młodzieży w poszczególnych parafiach.  Opiekowała się wspólnotami Oazowymi, Bielankami, Scholankami, prowadziła Kółko Misyjne i Uniwersytet Biblijny dla Najmłodszych. Na Bemowo przyjechała ze swojego rodzinnego Radomia, w którym katechizowała dzieci przez ostatnie czternaście lat. Obecnie powiększy nieco wspólnotę sióstr michalitek przy naszej parafii i będzie wspierać swoje współsiostry zaangażowane w prace w szkole i przy parafii.