Michalici

Wspólnoty

Ministranci

Głównym celem tej grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa chłopców, realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii, a także na rozwój pewnych sprawności intelektualnych i fizycznych. W ramach formacji stałej każdy ministrant zdobywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne w obrębie poszczególnych stopni ministranckich.

Serdecznie zapraszamy do służenia chłopców i mężczyzn w każdym wieku!

Opiekunem ministrantów jest ks. Krystian Rosada CSMA

I czwartek miesiąca: godz. 18.00 – uroczysta Msza św. w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza, a po niej spotkanie dla ministrantów i ich rodziców w sali niebieskiej domu zakonnego.

WRÓĆ