Michalici

1,5% podatku

03-02-2024

facebook twitter
Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na dzieła związane z naszą parafią.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na dzieła związane z naszą parafią:

Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael. Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych, zagrożonych patologią i rodzin dotkniętych bezrobociem. Prowadzimy szereg sekcji zainteresowań oraz dzienne świetlice dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy otrzymują codziennie bezpłatne posiłki, mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych: edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, grach i zabawach, sportowych i kulturalnych. Oferujemy naszym podopiecznym możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego. Poza pomocą dzieciom oferujemy także poradnictwo i konsultacje dla rodziców.
Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL
KRS: 0000325630

Parafialny Zespół Caritas zajmuje się przede wszystkim pomocą najbardziej potrzebującym mieszkańcom parafii. Włącza się także w ogólnopolskie akcje Caritas. Proponujemy pomoc w wypełnieniu zeznania podatkowego.
KRS 0000225750
ze wskazaniem celu szczegółowego: Na PZC przy parafii MB Królowej Aniołów na Bemowie.