Michalici

7 grzechów głównych - chciwość

01-03-2021

facebook twitter
Konferencję dotyczącą chciwości wygłosił ks. Michał Mazur CSMA.

Konferencje są skierowane do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją formację religijną. W nowym cyklu pochylać się będziemy nad zagadnieniem 7 grzechów głównych. Kolejne konferencje będą miały za zadanie przybliżyć nam poszczególne grzechy, jak również metody walki z nimi prowadzące do pełniejszego rozwoju duchowego i budowania mocnej relacji z Panem Bogiem. 

Cykl kontynuował ks. Michał Mazur CSMA. Jego konferencja dotyczyła chciwości. Nagranie konferencji zamieszczamy poniżej.