Michalici

Bądź dobry jak chleb i jak Serce Pana Jezusa

05-03-2023

facebook twitter
Święty Brat Albert Chmielowski stał się naszym przewodnikiem do Serca Pana Jezusa w czasie kolejnego spotkania „Bożej Dziewiątki”.

3 marca zgromadziliśmy się w naszej świątyni parafialnej, aby zdobyć kolejny szczyt świętości w pierwszopiątkowej drodze formacji „B9 -Boża Dziewiątka”. Tym razem zatrzymaliśmy się nad wezwaniem: „Serce Jezusa dobroci i miłości pełne”. Kluczem do zrozumienia tych słów stał się dla nas cytat św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb”. Znaczenie tych słów i ich związek z naśladowaniem naszego Pana i Mistrza z Nazaretu przedstawili nam we słowie wstępnym ks. Krystian Rosada CSMA oraz ks. Emil Kurek CSMA.

Następnie, mając na myśli usłyszane wcześniej słowa uczestniczyliśmy wraz z św. Bratem Albertem w nabożeństwie Drogi Krzyżowej inspirowanej uczynkami miłosierdzia co do ciała. Nasz Święty przewodnik całym swoim życiem dał nam wzór do naśladowania „dobroci i miłości” Serca Jezusowego”. Dla pełniejszego zaangażowania zarówno zmysłów jak i serc naszych młodych parafian użyte zostały artystyczne środki wyrazu takie jak podkład muzyczny, prezentacja multimedialna zawierająca sceny Drogi Krzyżowej pisanej na piasku autorstwa Magdaleny Suszek-Bąk oraz pantomima. W tę ostatnią zaangażowali się nasi najmłodsi parafianie rekrutujący się ze wspólnot bielanek, scholanek i ministrantów. Rozważania poszczególnych stacji czytało dwoje ich rodziców: Pan Bartosz Banasik oraz Pani Patrycja Brandenberg.

Po wielkopostnym nabożeństwie przystąpiliśmy do Stołu Pańskiego, aby spotkać się z Tym, który gromadzi nas blisko Siebie. Na koniec Eucharystii nasi duszpasterze wręczyli karty z zadaniem na marzec: "Radosnego dawcę miłuje Bóg. Wykorzystaj Wielki Post na przynajmniej jeden gest jałmużny". Ma ono zmobilizować nas do wcielenia w życie "B-dziewiątkowej" nauki.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pierwszopiątkowe spotkanie formacyjne „Bożej Dziewiątki”. Słowa wdzięczności kierujemy dla s. Diany Jonczyk CSSMA, bielanek i scholanek zaangażowanych w Drogę Krzyżową i śpiew podczas Eucharystii oraz ich rodziców. Dziękujemy ks. Krystianowi Rosadzie CSMA za wykonanie i koordynację strony multimedialnej a także ministrantowi Michałowi za wcielenie się w postać św. Brata Alberta. Niech dobroci i miłości pełne Serce Pana Jezusa wynagradza wysiłek podjęty dla większej chwały Bożej i udziela całej naszej wspólnocie parafialnej potrzebnego błogosławieństwa i łaski.

Zdjęcia: Andrzej Chęć
Tekst: ks. Emil Kurek CSMA