Michalici

„Boże obietnice” – Listopadowe B9

05-11-2021

facebook twitter
Kontynuujemy nasze pierwszo-piątkowe spotkania formacyjne. Tematem drugiego z nich stała się rzeczywistość łaski Bożej i Bożych obietnic.

Obietnice powierzone św. Małgorzacie Alacoque przez samego Pana Jezusa, czyli przestrzeń nadprzyrodzonych darów Bożych, stały się tematem naszego listopadowego spotkania B9. Jednak zanim zajęliśmy się ich zgłębianiem uzmysłowiliśmy sobie, w jaki sposób Pan Bóg pragnie nas obdarowywać i jak „wlewa w nas” swoje dary. Posłużył nam do tego eksperyment z menzurami i przelewaniem wody. Poznaliśmy, że nie tylko odrobina barwnika koszenilowego potrafi odmienić kolor wody na piękną, rubinową czerwień, ale również przyjęcie Bożych łask skutkuje diametralną odmianą ludzkiego życia. Jednak i w tym przypadku wiele zależy od naszej dyspozycji. Jeśli będziemy, jak szklanka obrócona do-góry-dnem, to mimo Bożej obfitości w udzielaniu nam swoich darów, wszystko „spłynie po nas” jak po kaczce i po prostu się zmarnuje, nie wywierając w naszym życiu żadnych skutków.

Uzbrojeni w tę wiedzę, przystąpiliśmy do wyliczenia wszystkich 12 jezusowych obietnic, w czym pomógł nam wycinek filmu oraz „sercowa układanka”. Każda z 12 obietnic znajdowała się na jednym z puzzli. Przedstawiciele dzieci i młodzieży odczytywali kolejne obietnice i układali kolejne elementy. Osobnego komentarza wymagała dwunasta, „wielka” obietnica, która jeszcze powróci do nas podczas B9-tkowych spotkań.

Dziś skupiliśmy się na jej pierwszym słowie – „Przyrzekam”. Pan Jezus w ten sposób gwarantuje i daje nam pewność skuteczności swoich obietnic. To słowo z Jego ust, jest jak pieczęć pewności, niezawodne zapewnienie. Każdy z chętnych uczestników B9 otrzymał „pamiątkową” pieczątkę, która oświetlona światłem ultrafioletowym zaczęła jaśnieć niezwykłym blaskiem. Ten znak miał przypomnieć nam o jezusowych obietnicach oraz zapewnić, że przyjęta z odwagą i otwartością łaska Boża ma moc przemieniać nasze życie i w ten sposób promieniować wszędzie tam, gdzie Pan Bóg zechce nas posłać.

Realizacją tej krótkiej konferencji była Eucharystia, w której spotykamy samego Pana Jezusa i jednoczymy się z nim, przyjmując go do naszych czystych serc.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy byli dla nas wsparciem w przygotowaniach i uświetnili swoim zaangażowaniem i obecnością nasze spotkanie. Niech sam Dobry Bóg będzie dla Was nagrodą za Waszą życzliwość, wsparcie, gotowość, „mrówczą pracę” i talenty, które chcecie wykorzystywać na większą chwałę Pana Boga.