Michalici

"Cierń" - Kwietniowe spotkanie "B9 - Bożej Dziewiątki"

04-04-2022

facebook twitter
Dlaczego Serce Pana Jezusa otoczone jest korona cierniową? Jakie ma to znaczenie dla nas, chcących iść Jego śladami? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas kwietniowego spotkania "B9 - Bożej Dziewiątki".

W pierwszy piątek kwietnia, punktualnie o godz. 16:30 rozpoczęliśmy kolejną B9-wiątkę. Na początku ks. Krystian Rosada CSMA i ks. Emil Kurek CSMA w krótkiej konferencji wprowadzili nas w tematykę spotkania, czyli cierniową koronę, która oplata wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dopełnieniem tych kilku zdań wprowadzenia były teksty artystycznego nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Wykorzystując trwający w Kościele czwarty tydzień Wielkiego Postu, poszliśmy śladem Pana Jezusa. Towarzyszyły nam postaci świętych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności podążając ścieżkami naznaczonymi trudem, wyrzeczeniem, ofiarą, nie raz również bólem. W ich życiu odnajdowaliśmy to, co kryje w sobie symbolika korony cierniowej: przyjęcie niezawinionego cierpienia, szyderstwa i wzgardy dla dania świadectwa i odpowiedzi miłości Bożej. Uświadomiliśmy sobie, że będąc uczniem Pana Jezusa - na wzór Jego Serca - musimy mieć te wewnętrzną moc duszy, aby umieć przyjąć takie doświadczenia.

Postaci świętych, ich życiorysy i słowa uświadomiły nam, że przyjęcie życiowych „cierni” jest koniecznym elementem realizowania Bożego planu. Doceniliśmy tym bardziej to, że Kościół stawia nam za wzór ludzi, którzy własnym przykładem pokazują jak przebyć tę wymagającą drogę.

Dziękujemy wszystkim, którymi Pan Bóg zechciał się posłużyć w tworzeniu przestrzeni spotkania z Sobą jaką było kwietniowe Spotkanie „B9 – Bożej Dziewiątki”. Nasza wdzięczność jest tym większa, że grono naszych „współpracowników” wciąż się poszerza.  

W kwietniu przedstawiało się ono następująco:

Ks. Krystian Rosada CSMA: reżyseria, strona merytoryczna, teksty rozważań, multimedia, koordynacja i aspekty techniczne

Ks. Emil Kurek CSMA: multimedia, konsultacje merytoryczne, strona medialna, tekst artykułu

s. Diana Jończyk CSSMA: reżyseria, przygotowanie strojów, koordynacja naszych młodych aktorów

s. Kinga Walkiewicz CSSMA – pomoc w przygotowaniu scenografii i strojów, koordynacja naszych młodych aktorów

Rodzice ministrantów i scholanek: odczytywanie rozważań, pomoc w przygotowaniu strojów i scenografii, aspekty techniczne

Ministranci, scholanki oraz dzieci i młodzież naszej parafii – wcielenie się w postaci świętych, odczytywanie stacji Drogi Krzyżowej

Stanisław Kordyasz i Zuzanna Woźnica: zdjęcia