Michalici

Deus caritas est...

10-11-2023

facebook twitter
Nowy rozdział działalności parafialnego zespołu Caritas.

W Ewangelii według św. Jana czytamy: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13, 34). 
Parafialny zespół Caritas działający w naszej parafii rozpoczyna nowy rozdział swojej działalności. 27 października podczas wizytacyjnego spotkania z przedstawicielami wspólnot parafialnych ks. bp Tadeusz Pikus dokonał błogosławieństwa dwóch pomieszczeń, które odtąd stały się nowym zapleczem Caritas. Z całą pewnością będą one wsparciem dla posługujących w naszej parafii wolopntariuszy i sprawią, że ich pomoc będzie jeszcze bardziej skuteczna, a tym samym realizacja misji zawartej w przykazaniu miłości bliźniego pozostawionej nam przez Pana Jezusa stanie się jeszcze doskonalszą. 

Informujemy, że Caritas Parafialna ma nową siedzibę  - wejście do pomieszczeń w domu zakonnym znajduje się od strony ul. Czerwonych Maków.

Parafialny zespół Caritas
Celem zespołu jest pomoc rodzinom wielodzietnym, osobom ubogim, samotnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym. Wspólnota została powołana do istnienia w 2001 roku.
Formacja we wspólnocie odbywa się przez: udział w comiesięcznych Mszach św. dla wolontariuszy, podopiecznych i ofiarodawców Caritas; udział w spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach w Caritas Archidiecezji Warszawskiej; prowadzenie czuwania modlitewnego w Wielkim Tygodniu.
Dyżury odbywają się: dla rodzin w I czwartek miesiąca w godz. 10.00-13.00 oraz w III czwartek miesiąca w godz. 15.00 – 18.00; dla bezdomnych I i III środę miesiąca w godz.10.00 – 11.00.

Do zespołu zapraszamy osoby dysponujące: czasem, siłą fizyczną, dostępem do środków transportu; charakteryzujące się cierpliwością, empatią, dyskrecją, wyrozumiałością dla bliźniego; dyspozycyjne, konsekwentne, świadome idei wolontariatu.