Michalici

Drodzy Parafianie!

23-10-2021

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Drodzy Parafianie!

Jak słyszeliśmy w odczytanym w ubiegłą niedzielę Liście Pasterskim Episkopatu Polski, dwa tygodnie temu papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Otwierając ten synod, Papież pragnie by w jego pracach uczestniczyli nie tylko Biskupi. Zaprasza on wszystkich ochrzczonych do uczestnictwa w procesie słuchania i rozeznawania woli Bożej dla Kościoła. Tydzień temu w archikatedrze warszawskiej odbył się etap diecezjalny synodu, w którym wzięli udział także przedstawiciele naszej wspólnoty – dwie osoby z rady parafialnej i jeden przedstawiciel wspólnoty domowego kościoła.

Również w naszej parafii będą trwały konsultacje synodalne prowadzone przeze mnie jako proboszcza, księży opiekunów wspólnot i liderów tych wspólnot oraz przez parafialnych koordynatorów.

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy będziemy się spotykać w grupach parafialnych by rozmawiać na tematy proponowane przez Ojca Świętego. Będziemy przyglądać się w jaki sposób razem, duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, pochylimy się nad trudnościami we wzajemnym dialogu i zastanowimy się jak jeszcze lepiej możemy wspólnie szukać woli Bożej. Następnie liderzy wspólnot przedstawią sprawozdanie (najlepiej w formie pisemnej, o co prosił Papież) na spotkaniu podsumowującym. Z kolei proboszcz wraz z koordynatorami, przedstawi je ks. dziekanowi (w obecności ks. biskupa) podczas spotkania dekanalnego w styczniu przyszłego roku.

W konsultacjach wezmą udział nie tylko grupy parafialne. Każdy parafianin, bez wyjątku, jest zaproszony do tego by przyjść i podzielić się swoim doświadczeniem życia i uczestnictwa w misji Kościoła. Może to zrobić przychodząc na spotkania wspólnot, o których będziemy informować lub bezpośrednio przychodząc do mnie lub któregoś z duszpasterzy. Chcemy wysłuchać każdego z was. Każdy głos jest ważny.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA