Michalici

Drodzy Parafianie!

06-11-2021

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Drodzy Parafianie!

W listopadzie trwamy na modlitwie za zmarłych. Myślimy o naszych najbliższych, którzy odeszli do wieczności, dbamy o ich groby. Jako wspólnota parafialna nie możemy zapomnieć też o duszpasterzach, którzy przekroczyli próg wieczności w 2020 i obecnym roku. Dwóch z nich spoczywa na parafialnym cmentarzu w Markach – Strudze: ks. Tadeusz Ruszkowski i ks. Mieczysław Gładysz i też dwóch na parafialnym cmentarzu w Młochowie k. Nadarzyna: ks. Józef Przeklasa i ks. Bogdan Gospodarczyk. To niezbyt duże odległości, aby np. w niedzielne popołudnie wybrać się i nawiedzić ich groby.

Pomocą dla dusz czyśćcowych są zamawiane za nich intencje mszalne, wypominki, wszelkie modlitwy zanoszone w ich intencji, również te najkrótsze, jak np. „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…”. Na szczególną uwagę spośród modlitw zasługują Różaniec oraz Droga Krzyżowa. Nieocenioną pomocą dla dusz czyśćcowych są odpusty (darowanie przez Boga kary doczesnej za popełnione grzechy) ofiarowane w ich intencji.

W tym roku obowiązują zasady uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych, które obowiązywały w zeszłym roku podczas pandemii. Przypomnijmy je (według wytycznych Konferencji Episkopatu Polski): Penitencjaria Apostolska przedłużyła zeszłoroczny dekret wydany w związku z pandemią Covid-19 do końca tego miesiąca, będzie można otrzymać szczególne dary duchowe dla osób zmarłych, które nadal potrzebują naszej modlitwy. Nawet jeśli ktoś nie może fizycznie nawiedzić cmentarza, liczy się jego intencja. Przywilej uzyskania odpustu zupełnego został rozciągnięty także na tzw. duchowe nawiedziny cmentarza. Nawet jeśli ktoś nie mógłby fizycznie być na cmentarzu, to sama intencja może być wystarczająca do uzyskania tej łaski.

W jakie dni można uzyskać odpust?
• Kiedyś można było uzyskać odpust zupełny tylko od 1-8 listopada.
• W 2021 roku istnieje możliwość wyboru dowolnych ośmiu dni spośród wszystkich dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Ilość odpustów pozostaje bez zmian, zmieniają się jedynie dni, w które można uzyskać odpust.

Czy należy nawiedzić w tych dniach cmentarz?
• Kiedyś trzeba było ale w tym roku nie ma takiego obowiązku dla niektórych osób.
• Tak, jednak obowiązek ten nie dotyczy osób chorych, starszych i wszystkich, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na kwarantannę. Pozostałe osoby, aby odpust był ważny, muszą w te dni nawiedzić cmentarz.

Czy nawiedzając cmentarz należy tam odmówić konkretne modlitwy?
• Było tak, że należało wyrzec się przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i odmówić modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo…).
• Obecnie osoby wyłączone z obowiązku nawiedzenia cmentarza mają obowiązek duchowo łączyć się z wiernymi pobożnie nawiedzającymi miejsca święte i mają w obowiązku:
• odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu) lub
• podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub
• wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Czy trzeba być w stanie łaski uświęcającej?
• W zeszłych latach ten warunek musiał być wypełniony. Nie zmieniło się to.
• Jeśli niemożliwe jest przystąpienie do spowiedzi świętej i przyjęcie Komunii Świętej w listopadzie, należy kiedy to tylko będzie możliwe (w listopadzie bądź innym możliwym miesiącu, czasie) spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA