Michalici

Drodzy Parafianie!

29-01-2022

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na rozpoczynający się tydzień duszpasterski.

W najbliższą środę, 2 lutego obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego. Kościół w tym dniu szczególnie modli się za osoby życia konsekrowanego. W tym roku po raz 26 będziemy obchodzić Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Święto to ustanowił Jan Paweł II w 1997 roku. Zachęcam wszystkich do modlitwy za powołanych do służby Bogu w zakonach, zgromadzeniach i instytutach życia konsekrowanego oraz stowarzyszeniach życia apostolskiego, a także do wołania do „Pana żniwa” o nowe powołania zakonne. Mamy szczególny obowiązek pamiętać w tym dniu o siostrach zakonnych pochodzących z naszej parafii, braciach, kapłanach oraz michalitach i michalitkach.

W naszych zakonnych Konstytucjach czytamy: „Pierwszym i podstawowym obowiązkiem wszystkich współbraci powinna być kontemplacja rzeczy Bożych oraz ustawiczne zjednoczenie z Bogiem w modlitwie”. Nawet najlepsze dzieło apostolskie nie przyniesie owoców, jeżeli nie wypływa z wiary, a to właśnie z niej rodzi się kontemplacja rzeczy Bożych.

Patrząc na przykład naszego patrona, nie mamy żadnej wątpliwości, że michalita ma naśladować go w nieustannym adorowaniu Boga. Moc św. Michała Archanioła polegała na tym, że jako wierny Bogu, nigdy nie stracił ufności w Jego wszechmoc i wspaniałość. Nie dał się zwieść Lucyferowi, który odwrócił się od kontemplacji i wypowiedział Bogu posłuszeństwo. Życie kontemplacyjne michality ma go przede wszystkim oczyszczać z iluzji i własnego egoizmu. Ostatecznie ma doprowadzić do sytuacji, w której zawołanie: „Któż jak Bóg!” stanie się nadrzędną zasadą postępowania.

Przez dar kontemplacji wypełnimy misję prorocką Kościoła w świecie. Nie bez powodu nasz założyciel bł. ks. Bronisław Markiewicz nazywany jest „prorokiem naszych czasów”. Zjednoczenie duchowe z Bogiem pozwalało mu na dostrzeganie rzeczywistości mocniej, szerzej i dalej. Stał się głosem wołającego na pustyni, który zachęcał do powściągliwości i pracy w służbie Chrystusa. Dzięki temu wielu zawdzięcza mu życie i nadzieję na to, że Bóg nie pozostawi bez pomocy swoich wybranych. Jako człowiek kontemplacji i działania zapisał kiedyś następujące zdanie: „Kto więcej skupiony – złączony z Jezusem, ten sprawiedliwszy, ten ma większą łaskę u Pana, ten więcej zrobi dla Boga, przez tego będzie większa chwała Bogu na ziemi i w niebie. O tę pamięć na Boga, o to skupienie – o to połączenie z Jezusem starać się trzeba nieustannie”.

Miejscem głównych obchodów Dnia Życia Konsekrowanego w naszej Archidiecezji (w środę, 2 lutego) będzie najpierw Kościół Seminaryjny (o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia) a potem procesja do Ka-tedry, gdzie uroczystej Mszy św. o godz. 16.00 przewodniczyć będzie ks. Kazimierz Kardynał Nycz. My, w naszej świątyni parafialnej za osoby konsekrowane modlić się będziemy szczególnie podczas Mszy św. o godz. 18.00.

Zapraszam.

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec