Michalici

Drodzy Parafianie!

09-03-2022

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na rozpoczynający się tydzień duszpasterski.

Myślę, że każdy z nas jest wstrząśnięty ogromem tragedii i zła jakie rozgrywają się na naszych oczach, w sąsiedniej Ukrainie napadniętej przez agresywnego okupanta. Tak wielu z nas znów, po doświadczeniach pandemii czuje się bezbronnymi i załamanymi. Pamiętajmy jednak, że ludzie wiary… przede wszystkim ludzie wiary… muszą być silni siłą miłości i nadziei, której źródłem jest Stwórca i Pan wszystkiego. Uwierzmy, że możemy wyprosić u Boga pokój na modlitwie oraz ofiarując post. O to prosił nas w niedawnym orędziu przewodniczący KEP abp. Stanisław Gądecki przypominając: że ten rodzaj złych duchów (który przynosi wojnę i zniszczenie), można wyrzucić tylko modlitwą i postem.

Módlmy się więc gorliwie za naród Ukraiński i o pokój na świecie. Czyńmy to szczególnie przez przyczynę Maryi Niepokalanej, św. Michała Archanioła i niezliczonej rzeszy aniołów. Św. Michał Archanioł jest patronem Kijowa - stolicy Ukrainy, znajduje się w jej herbie. Wzywajmy więc na pomoc tego który, gdy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i skłonił do buntu część aniołów, wystąpił jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem „Któż jak Bóg!” i który jest aniołem sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania.

Dziękuję za dotychczasowe inicjatywy modlitewne i za zbiórkę pieniędzy w minioną niedzielę i Środę Popielcową przeprowadzoną przez Caritas Parafialną. Bóg zapłać, za każdy dar serca. O kolejnych przedsięwzięciach będę na bieżąco informował na miarę potrzeb.

Rodziny pochodzące z Ukrainy i mieszkające w naszej parafii proszę o kontakt, możemy się wspólnie organizować, aby jak najskuteczniej pomagać.

Jeśli chodzi o naszą archidiecezję warszawską: kard. Kazimierz Nycz powołał Zespół ds. Działań Pomocowych dla Uchodźców z Ukrainy. W jego skład wchodzą przedstawiciele Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Urzędu Ekonoma Archidiecezji Warszawskiej oraz kurialnego Wydziału Duszpasterstwa. Na czele zespołu stanął ks. prałat Tadeusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich Metropolitalnej Kurii Warszawskiej.

Głównym zadaniem zespołu jest koordynacja działań pomocowych na terenie Archidiecezji we współpracy z Caritas, parafiami, ośrodkami duszpasterskimi, samorządami i władzami państwowymi. Zbiórki darów, interwencyjne punkty noclegowe, wsparcie modlitewne, współpraca z samorządem lokalnym – to tylko część pomocy wspólnot parafialnych dla osób uciekających przed wojną i tych pozostających na Ukrainie.

Zatem mamy świadomość powagi sytuacji. Trwamy na modlitwie o pokój na świecie i pomagamy na ile możemy. Niech Pan Bóg umacnia naród Ukraiński i nam wszystkim błogosławi.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA