Michalici

Drodzy Parafianie!

12-03-2022

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na rozpoczynający się nowy tydzień duszpasterski.

Podejmujemy modlitwy za naród ukraiński w wymiarze ogólno-kościelnym i parafialnym. Zachęcam także do modlitwy rodzinnej w intencji pokoju na Ukrainie i w świecie. Znam rodziny, które w każdą niedzielę, środę i piątek Wielkiego Postu o godz. 21.00 zapalają w oknach świecę albo przy zapalonej gromnicy lub innej poświęconej świecy rozpoczynają wraz z zaproszonymi do siebie uchodźcami 30 minutową wspólną modlitwę. Rozpoczynają Apelem Jasnogórskim i Litanią do Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Niech nie zabraknie w naszych rodzinach modlitwy różańcowej i chociażby chwili rozważania Pisma Świętego. Modlitwę można zakończyć wspólnym wołaniem do św. Michała Archanioła, który jest patronem Kijowa.

Pomoce do takiej modlitwy:

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ
KRWI CHRYSTUSA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,

- zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

- zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,

- zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,

- zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego

Przymierza,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, otucho umierających,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz

z otchłani czyśćcowej,

- wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały

i czci najgodniejsza,

- wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- zmiłuj się nad nami.

K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II
o pokój na świecie

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Akt poświęcenia się
św. Michałowi Archaniołowi

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie, Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika.
Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze, bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA