Michalici

Drodzy Parafianie!

21-03-2022

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na rozpoczynający się tydzień duszpasterski.

W tym tygodniu obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego a zarazem Dzień Świętości Życia. W obecnym roku będzie on miał szczególny wymiar. Obserwujemy jak na Ukrainie są mordowani niewinni ludzie, w tym małe dzieci i jeszcze bardziej uświadamiamy sobie jak ogromną wartością jest życie człowieka.

Niedawno media informowały, że w Kijowie w strzelaninie zginął sześcioletni chłopiec, w Ochtyrce w obwodzie sumskim, na północy Ukrainy zginęło 6 osób i 55 zostało rannych. Wśród zabitych znaleźli się rodzice trojga dzieci oraz ich 7-letnia córka, która zginęła podczas ostrzału w przedszkolu w miejscowości Ochtyrka. Siostra dziewczynki znalazła się w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Jej brat również trafił do palcówki medycznej. Takich i tym podobnych zdarzeń jest z każdym dniem coraz więcej. Trzeba nam usilnie i z całą mocą modlić się przez przyczynę Maryi o natychmiastowe przerwanie tej strasznej wojny i związanych z nią zbrodni. Matka Boża doskonale rozumie każdą matkę i wszystko co dzieje się w jej sercu, wie czym są ludzkie tragedie, zna każdy ból.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest w Kościele powszechnym dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem – w dniu 25 marca. Przypomina o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości – Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tak też i my musimy patrzeć na każdy ból i każdą tragedię, która ma miejsce nie tylko teraz, gdy toczy się wojna, ale zawsze ilekroć człowiek targa się na życie, zwłaszcza tych najmniejszych i bezbronnych.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej m.in., że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…”

Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie od poczęcia do naturalnej śmierci oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie.

W obronie dzieci nienarodzonych wypowiadali się między innymi:

Pius XII: „Wszelka istota ludzka, nawet dziecko w łonie swej matki, otrzymuje prawo do życia bezpośrednio od Boga, a nie od rodziców czy od jakiejś społeczności lub władzy ludzkiej. A więc żaden człowiek, żaden autorytet ludzki, żadna wiedza, żadne wskazania medyczne, eugeniczne, społeczne, ekonomiczne, moralne nie dają należytego tytułu do rozporządzenia bezpośrednio i z rozmysłem niewinnym życiem ludzkim”.

Jan XXIII: „Niech więc wszyscy uważają życie ludzkie za święte, a to dlatego, że od samego początku wymaga działania Boga-Stwórcy. Ten więc, kto odstępuje od tych Bożych praw, nie tylko uwłacza Jego majestatowi i okrywa hańbą siebie samego i rodzaj ludzki, lecz także podważa u samych podstaw siłę społeczności, do której należy”.

Jan Paweł II: „Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!”.

„Życie ludzkie jest szczególnie słabe i kruche, kiedy przychodzi na świat oraz kiedy opuszcza doczesność, aby osiągnąć wieczność. Słowo Boże wielokrotnie wzywa do otoczenia życia opieką i szacunkiem, zwłaszcza życia naznaczonego przez chorobę i starość”.

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński - „W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród”.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA