Michalici

Drodzy Parafianie!

26-03-2022

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na rozpoczynający się nowy tydzień duszpasterski.

Posługa duszpasterska względem osób obrządku greckokatolickiego i wyznania prawosławnego:

Wśród uchodźców przybywających z Ukrainy mogą się pojawić grekokatolicy i prawosławni. Co do zasady wszyscy, i katolicy, i niekatolicy powinni korzystać z posługi duszpasterskiej w swoich wspólnotach religijnych.

W nadzwyczajnych okolicznościach mogą jednak przyjąć sakramenty od szafarzy innych Kościołów. Zgodnie z kan. 844 § 3 KPK i 671 § 3 KKKW) „szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych członkom Kościołów wschodnich, gdy oni sami z własnej woli o nie proszą i są należycie usposobieni”.

Wystarczającym powodem udzielenia tych sakramentów jest wyrażona prośba i odpowiednia dyspozycja proszącego. Warunkiem nie jest niedostępność szafarza prawosławnego. Szafarz katolicki powinien upewnić się, czy ta prośba nie wynika np. z niewiedzy lub bezradności. Dotyczy to szczególnie Eucharystii, która jest znakiem przynależności do Kościoła.

W wielu przypadkach właściwym będzie odesłanie prawosławnego wiernego do prawosławnego duchownego. Może się nawet zdarzyć, że kapłan ochrzci dziecko rodziców prawosławnych i ono pozostanie członkiem Kościoła prawosławnego.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA