Michalici

Drodzy Parafianie!

30-06-2022

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza przed rozpoczęciem wakacji. Fragment rubryki gazetki "Nasza Parafia".

W ostatnim przedwakacyjnym numerze gazetki parafialnej pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Bogu i Wam za to wszystko, co się dokonało w wymiarze duchowym i duszpasterskim w naszej wspólnocie w minionym czasie. Dziękuję za każde dobro włożone w to, byśmy byli parafią prężnie działającą, rozmodloną i otwartą na działanie Ducha Świętego. 
W sposób szczególny dziękuję kapłanom, którzy po czasie posługi w naszej parafii decyzją Przełożonego Generalnego zostają przeniesieni do innych placówek. Na dzień dzisiejszy - gdy piszę te słowa - nie ma jeszcze dekretów mówiących o tej decyzji. Gdy tylko się pojawią, będę Was informował w czasie parafialnych ogłoszeń, aby można było się pożegnać i wyrazić wdzięczność za ich kapłańską i katechetyczną posługę. Dziękuję serdecznie s. Kindze, która po trzyletniej kadencji przełożonej sióstr michalitek, podejmie posługę w innej wspólnocie. Niech dobry Bóg sam nagrodzi Siostrę swoimi łaskami za wszelkie dobro uczynione w naszej wspólnocie, zwłaszcza jako katechetki w Szkole Podstawowej nr 321, a Maryja Królowa Aniołów nadal wyprasza potrzebne łaski i towarzyszy na drodze michalickiego powołania.


Z nastaniem wakacji parafia nieco zwolni tępa. Dla księży i sióstr będzie to czas na odprawienie własnych rekolekcji, wyjazdów z dziećmi i młodzieżą na kolonie, obozy letnie, turnusy oazowe i pielgrzymki. Wszyscy także potrzebujemy odpocząć podczas zasłużonych urlopów. Wypoczynek jest przecież pomysłem samego Pana Boga, który ukończywszy dzieło stworzenia „odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął”. Temat odpoczynku podejmuje również Nowy Testament. Oto Jezus, gdy Apostołowie zebrali się u Niego i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali w krajach, do których ich Pan wysłał, po wysłuchaniu pełnych entuzjazmu opowieści, rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco! Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu”. Sam Jezus korzystał czasem z gościny u przyjaciół, aby odpocząć ale i wykorzystać taką sposobność do głoszenia Ewangelii i czynienia cudów. 


Ostatnia niedziela czerwca to także ostatni numer gazetki parafialnej przed wakacyjną przerwą. Kolejny ukaże się we wrześniu. Dziękuję za wszystkie spotkania na łamach „Naszej Parafii” w roku duszpasterskim 2021/2022, szczególnie w rubryce „Nasze sprawy”. Jest to zawsze okazja do podzielenia się sprawami, które dotyczą całej naszej wspólnoty, a które nie zawsze szeroko można zaprezentować w czasie parafialnych ogłoszeń. Dziękuję wszystkim Wiernym Czytelnikom, którzy co tydzień z uwagą śledzili parafialne nowości. Szczególne moje podziękowanie kieruję w stronę ks. Emila Kurka zajmującego się już od dwóch lat redakcją i składem komputerowym naszego pisma oraz wszystkim, którzy go wspierali. 
Wszystkim Parafianom i Gościom, życzę pięknego lata, nieco odpoczynku, spotkań z Panem Bogiem w pięknie tego świata. A tych którzy nie wyjeżdżają lub powracają z urlopów, zapraszam do świątyni na Msze św., adorację oraz Nabożeństwa Fatimskie.
Do zobaczenia na łamach gazetki po wakacjach!


ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA