Michalici

Drodzy Parafianie!

05-11-2022

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Bardzo dziękuję za zaangażowanie i udział w ważnych, pięknych wydarzeniach minionego czasu. Przypomnę, odbyły się jubileusze małżeńskie z odnowieniem przysięgi małżeńskiej; radosny Dzień Nieba wraz korowodem świętych i balem świętych w dolnym kościele, który zgromadził bardzo dużą ilość dzieci i młodzieży przebranych za postacie świętych i błogosławionych. Były obecne na tym wydarzeniu całe rodziny – rodzice, dzieci, dziadkowie. Serce się radowało patrząc na Was. Potem Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Parafialne Zaduszki wpisały się już w coroczny program naszego duszpasterstwa, co jest niewątpliwą zasługą pana Organisty i Liturgicznej Scholii Dorosłych. Bóg zapłać Wam Kochani. Dziękuję kapłanom, siostrom zakonnym za ich inicjatywy i kierowanie całością. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony poprzez każde dobro, które staje się udziałem naszej wspólnoty.

Co przed nami ? Oczywiście trwamy na modlitwie za zmarłych. Staramy się nieść pomoc duszom czyśćcowym poprzez nabożeństwa wypominkowe, zyskiwane odpusty, sprawowane Msze św. i trwanie przed Najświętszym Sakramentem. Jedenastego listopada, w Narodowe Święto Niepodległości zapraszam na mszę św. za Ojczyznę o godz. 18.00 i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w naszym kościele. Tego dnia w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie o godz. 10.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem J.E Kazimierza Kardynała Nycza. Udział w niej wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Zostanie zapalona też Świeca Niepodległości. Wieczorem o godz. 17.00 w Świątyni Opatrzności Bożej, rozpocznie się Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości pt. Requiem dla Świata. Mam kilka zaproszeń (są darmowe), zarówno na Mszę św. jak też na koncert. Proszę osoby zainteresowane o jak najszybszy kontakt ze mną. Zapraszam też do włączenia się w akcję „Zapal Świecę Niepodległości i módl się w intencji Ojczyzny”. Tak jak w latach poprzednich, 11 listopada o godz. 19.18 w tysiącach polskich domów zapłoną miniatury Świecy Niepodległości. Będzie im towarzyszyć modlitwa Aktem Dziękczynienia Polski w intencji Ojczyzny. Informacje o szczegółach tej akcji łatwo znajdziemy w środkach przekazu.

Kolejna rzecz: za tydzień, w niedzielę, 13 listopada, w Kościele powszechnym obchodzimy VI Światowy Dzień Ubogich. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8,9). Papież Franciszek na ten dzień kieruje do nas Orędzie z którym warto się zapoznać. Pisze w nim m. in. Cytując kanonizowanego niedawno brata Karola de Foucauld „Nie gardźmy ubogimi, małymi, robotnikami; nie tylko dlatego, iż są oni naszymi braćmi w Bogu, ale również dlatego, że w sposób najdoskonalszy naśladują Jezusa w Jego życiu zewnętrznym. Oni ukazują nam doskonale Jezusa, Robotnika z Nazaretu. Są pierworodnymi wśród wybranych, pierwszymi wezwanymi do żłóbka Zbawiciela. Byli codziennymi towarzyszami Jezusa: od Jego urodzin, aż do śmierci [...]. Czcijmy ich, czcijmy w nich obraz Jezusa oraz jego Świętych Rodziców [...]. Nie przestawajmy nigdy być we wszystkim ubogimi, braćmi ubogich, towarzyszami ubogich, jesteśmy najuboższymi z ubogich jak Jezus i tak jak On kochamy ubogich i otaczamy się nimi”. Na zakończenie papież napisał: „Niech ten VI Światowy Dzień Ubogich stanie się okazją łaski, aby uczynić rachunek sumienia osobisty oraz wspólnotowy i zapytać się, czy ubóstwo Jezusa Chrystusa jest naszym wiernym towarzyszem życia”. Pamiętajmy w tym dniu o naszej Parafialnej Caritas, która na co dzień troszczy się o ubogich. Niech sam Pan Bóg będzie im nagrodą za wszelki dar z siebie i miłość do ubogich. Błogosławionego tygodnia.

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA