Michalici

Drodzy Parafianie!

14-11-2022

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na rozpoczynający się tydzień duszpasterski.

Obchodzimy VI Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez Papieża Franciszka. Przeżywamy go pod przewodnim hasłem „Chrystus dla nas stał się ubogim”.

W świcie w którym tak bardzo widoczne zaczynają być różnice pomiędzy tymi, którzy opływają w dobra materialne a tymi, którzy borykają się z biedą, żyjemy na co dzień.

To właśnie w tym czasie uświadamiając sobie fakt, iż tak naprawdę posiadamy to co konieczne do życia i dziękując Bogu za te dobra potrzebujemy podjąć refleksję ale i działanie w kierunku zwrócenia uwagi na tych naszych braci i siostry często żyjących w naszym sąsiedztwie potrzebujących uwagi i wsparcia. Tego uczy nas sam Jezus. Tego domaga się wypełnienie podstawowego i najważniejszego dla nas wierzących przykazania – przykazania miłości bliźniego.

Wezwanie św. Pawła skierowane do Koryntian „Chrystus (…) dla was stał się ubogim” ma na celu jak zauważa papież Franciszek w swoim orędziu na tegoroczny dzień ubogich – utwierdzić w człowieku działania solidarnościowe na rzecz potrzebujących.

Zwrócenie uwagi na tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, służy podjęciu przez nas konstruktywnej refleksji nad naszym stylem życia, sposobem naszego postępowania, podejmowanych działań. Uświadamia nam ponadto wielość i różnorodność wymiarów ubóstwa, które nas mogą spotkać i spotykają.

Chrześcijanie od wieków wspierają potrzebujących. I my dziś także możemy to uczynić. Możemy kierując się solidarnością z tymi którzy doświadczają braków ubogacić siebie spełniając uczynek miłości jakże bardzo potrzebny a wręcz konieczny.

Papież Franciszek przypomina, że solidarność polega bowiem właśnie na tym: podzielić się tym czego mamy niewiele, z tymi którzy nic nie mają, tak aby nikt nie cierpiał. Zauważa ponadto że: im bardziej rośnie poczucie wspólnoty i komunii jako stylu życia, tym bardziej rozwija się solidarność. Tej tak rozumianej solidarności dziś tak bardzo brakuje i tak bardzo jest ona nam wszystkim potrzebna.

Tak wielu potrzebuje dziś naszej konkretnej pomocy i wsparcia. Możemy im przyjść z pomocą tak naprawdę podejmując niewielki wysiłek z naszej strony. Otwartość i gotowość do udzielenia wsparcia wypływająca z naszych serc pomoże im podjąć na nowo walkę, by choćby trochę mogli zaakceptować nieraz bardzo trudną sytuację, w której się na co dzień znajdują.

W tym czasie pragniemy podziękować Bogu za dar osób zaangażowanych w udzielanie wsparcia i pomocy potrzebującym. To w sposób szczególny osoby tworzące CARITAS. Są one obecne i w naszej parafialnej wspólnocie. Ich poświęcenie, otwartość i z serca wypływające zaangażowanie niech będzie dziś dla nas wezwaniem, abyśmy i my uczynili choćby drobny gest wsparcia i solidarności.

Możemy to uczynić w bardzo konkretny sposób, angażując się w akcję Caritas Archidiecezji Warszawskiej: „Torba Charytatywna” dla ludzi potrzebujących pomocy. Można je pobrać przy wyjściu głównym do kościoła. Ofiarując produkty żywnościowe możemy wspomóc tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Zakupione produkty można składać w dniach 23-24 XI na furcie domu zakonnego.

Spoglądając dziś po raz kolejny na Jezusa oczyma wiary, który dla nas stał się ubogim, przeżywając VI Światowy Dzień Ubogich starajmy się uczynić co tylko możemy, aby tym którzy oczekują naszego wsparcia przyjść z pomocą.

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA