Michalici

Drodzy Parafianie!

21-01-2023

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na rozpoczynający się tydzień duszpasterski. Trzecia i ostatnia część sprawozdania duszpasterskiego z roku 2022.

W kolejnej części sprawozdania za rok 2022 przedstawiam niektóre wydarzenia minionego roku:
- 29.01 -  koncert kolędowy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego;
- 01.03 – Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych;
- 10.03 - nasz kościół został wyznaczony jako Wielkopostny Kościół Stacyjny;
- 19.03 - pielgrzymka do Niepokalanowa i Lasek; 
- 2 – 6.04 rekolekcje wielkopostne – prowadził ks. Roman Tupaj CSMA;
- 8.04 - Osiedlowa Droga Krzyżowa w intencji pokoju w Ukrainie pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Piotra Jareckiego;
- 27.03 - koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu chóru „Harfa” i 3.04 w wykonaniu Liturgicznej Scholii Dorosłych;
- 23.04 - pielgrzymka do Sanktuarium w Łagiewnikach;
- 29.05 - odpust parafialny ku czci Matki Bożej Królowej Aniołów - przewodniczył misjonarz z Paui Nowej Gwinei ks. Józef Pękala CSMA;
- 16.06 - Uroczystość Bożego Ciała, Msza św. pod przewodnictwem nowo–wyświęconego kapłana Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i procesja ulicami parafii;
- 19.06 - kameralny koncert organowy zatytułowany „..by być jak Dawid” w wykonaniu Adama Motyczyńskiego i Sylwii Krzywda – Motyczyńskiej;
- 26.05 – 4.06 - w Niepokalanowie „Wieczernik Maryi” – czuwanie nocne naszej parafii;
- 5.06 - „Dzień z Matką Anną Kaworek” – modlitwa o beatyfikację, siostry Michalitki przybliżały postać Czcigodnej Służebnicy Bożej;
- 10.06 – J. E. ks. bp Piotr Jarecki udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii;
- 26.06 -  „Koncert Piosenki Letniej” - Liturgiczna Schola Dorosłych;
- Podczas wakacji nastąpiły zmiany personalne wśród księży i sióstr: naszą wspólnotę opuścił: ks. Kamil Kędzior i ks. Maksymilian Wójtowicz oraz s. Kinga Walkiewicz. Powitaliśmy natomiast: ks. Jakuba Kasprzyckiego i ks. Piotra Dąbrowskiego i nową przełożoną sióstr michalitek – s.Dawidę Ryll;
- 26.08 - śluby wieczystych naszej rodaczki siostry Marii Lilianny od Baranka Paschalnego - Magdaleny Marii Dudek,
- 13.09 - wprowadzenie do naszej świątyni relikwii bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod przewodnictwem ks. proboszcza;
- od 16-18.09 -  Michalickie Spotkanie Młodych w Miejscu Piastowym; 
- 29.09 - odpust ku czci św. Michała Archanioła – przewodniczył ks. Adam Żurad CSMA;
- 23.10 - Msza św. z odnowieniem przysięgi małżeńskiej w intencji małżonków, którzy w roku 2022 obchodzili jubileusze. Przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz;
- 27.10 - radosne świętowanie Dnia Nieba z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i bal Świętych z udziałem dzieci, młodzieży i rodziców;
- 11.11 - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z racji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości – Liturgiczna Schola Dorosłych;
- 12.11 – podsumowanie spotkań synodalnych pod przewodnictwem ks. proboszcza, z udziałem: Grupy Synodalnej, Rady Parafialnej, liderów Wspólnot;
- 19.11 - pielgrzymka do Częstochowy;
- 9 – 11.12 -  Oaza Modlitwy pod hasłem: „A myśmy poznali i uwierzyli Miłości”;
- 10.12 - rekolekcje adwentowe – przewodniczył O. Mirosław Kopczewski – franciszkanin;
- 17.12 - roratom przewodniczył ks. bp Michał Janocha (po Mszy Akatyst ku czci Bogurodzicy w wykonaniu LSD) a 23 grudnia przewodniczył przełożony generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła – ks. Dariusz Wilk CSMA.

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA