Michalici

Drodzy Parafianie!

01-04-2023

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na Wielki Tydzień.

Serdecznie dziękuję za liczny udział w rekolekcjach wielkopostnych i Osiedlowej Drodze Krzyżowej. Dziś natomiast obchodzimy 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, dlatego w godzinie Apelu Jasnogórskiego, zgromadzimy się przy pomniku naszego Rodaka, obok domu zakonnego, aby przez Jego wstawiennictwo modlić się za naszą parafię, rodziny, Ojczyznę i w taki modlitewny sposób wejść w obchody Wielkiego Tygodnia.

Większość z nas dokładnie pamięta tamte dni odchodzenia do Domu Ojca Jana Pawła II i rzesze ludzi gromadzące się na modlitwie w kościołach i miejscach, które w jakikolwiek sposób przypominały wcześniejszą jego obecność.

Pamiętamy ostatnią Drogę Krzyżową, której przewodniczył milcząc w Wielki Piątek 2005 roku. Już nie szedł z krzyżem, w ogóle nie było go przy Koloseum, był kilka kilometrów dalej, w Pałacu Apostolskim, w kaplicy. Kilkanaście tysięcy wiernych widziało go wyłącznie na telebimie. Rozważania na tamtą - rzymską Via Crucis napisał kardynał Ratzinger, wtedy szef Kongregacji Nauki Wiary. „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”- to słowa, wokół których koncentrowały się rozważania. To zdanie Jezusa pojawiło się już w modlitwie rozpoczynającej Drogę Krzyżową i potem przy stacji czternastej. Rozważania były napisane oszczędnie, miejscami nad wyraz pięknie i prosto. „Bóg porównał swoje ziemskie istnienie właśnie do tego ziarna pszenicy, które tylko poprzez śmierć może przynieść owoce. Doświadczył swojej śmierci jako aktu najwyższej miłości” – tłumaczył kard. Ratzinger. I wyjaśniał: „Jezus poprzez śmierć zaprasza nas, byśmy uczestniczyli w cierpieniu innych”. W modlitwie przy pierwszej stacji wierni usłyszeli słowa, które zabrzmiały szczególnie doniośle: „Boże, pomóż nam wstąpić na Twoją drogę. Uwolnij nas od strachu przed krzyżem, uwolnij nas od strachu przed poniżeniem. Pomóż nam pokonać te wszystkie pokusy, które nam obiecuje życie” - brzmiało nad Koloseum. I w środku, i wokół amfiteatru panowało ogromne skupienie.

Moi Drodzy, dziś my w Niedzielę Palmową 2023 roku wchodzimy w rozważanie tajemnic krzyża i śmierci Jezusa wyszydzanego przez oprawców. Będziemy po raz kolejny w swoim życiu, poprzez udział w niezwykłej liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty rozważać wielką miłość Pana Boga do każdego z nas. Nie szczędźmy czasu i gromadźmy się liczne na nabożeństwach pasyjnych i adoracji Jezusa w „Ciemnicy” i w Grobie. Niech nie zabraknie nikogo. Przyprowadzajcie do Jezusa młodzież i dzieci.

Weźmy sobie na nowo do serca słowa naszego Rodaka z przemówienia inaugurującego pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA