Michalici

Drodzy Parafianie!

13-05-2023

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Pośród wielu uroczystości, które przeżywamy w maju - a jest ich dużo, jak można to zauważyć czytając ogłoszenia duszpasterskie - nie może umknąć naszej uwadze rocznica powstania wspólnoty Żywego Różańca, która od 40 lat prężnie działa w naszej parafii i jest mocnym zapleczem modlitewnym tego wszystkiego co dzieje się w wymiarze pastoralnym, duszpasterskim i materialnym. Wystarczy choćby spojrzeć na co miesięcznie podejmowane intencje, które są w gablocie tej wspólnoty, a to tylko kropla w morzu spraw, które codziennie przedstawia Panu Bogu wraz z Maryją prawie 50 Róż. Pragnę w dzisiejszym słowie przypomnieć w zarysie historię wspólnoty Żywego Różańca, którą na podstawie kroniki opracowała pani Jagoda Kraucka – obecna główna Moderatorka. 

W 1983 roku powstały w naszej parafii pierwsze 3 Róże Różańcowe, założone  przez Krystynę Ładę, Annę Dziębor i Andrzeja Piekuta. Czwarta Róża powstała w 1986 r. Jej założycielka Anna Męczyńska była pierwszą moderatorką Żywego Różańca . Rok później powstały 3 kolejne Róże, a w latach 90-tych założono aż 38 Róż Różańcowych. Kolejnych 7 Róż powstało po 2000 roku, a ostatnia z nich w 2019 r.

Opiekunami Wspólnoty Żywego Różańca byli kolejno proboszczowie:
• ks. Stanisław Morawski CSMA,
• ks. Karol Dąbrowski CSMA,
• ks. Józef Groński CSMA ,
• ks. Rafał Kamiński CSMA,
• ks. Kazimierz Joniec CSMA.

Moderatorkami były kolejno:
• Śp. Anna Męczyńska,
• Śp. Anna Dziębor,
• Genowefa Kawa,
• Jadwiga Kraucka.
W 1994 roku po pierwszych rekolekcjach prowadzonych przez o. Szymona Niezgodę zawiązała się pierwsza Rada Różańcowa. W 2002 r., ogłoszonym przez Jana Pawła II Rokiem Różańca Świętego zostały wprowadzone tajemnice Światła. Dla 46 Róż był to czas intensywnego uzupełniania członków z 15- osobowego składu do 20- osobowego. Dużym utrudnieniem dla Wspólnoty był podział parafii, gdzie duża jej  część została przydzielona do nowej parafii Jana Pawła II. Ubyło  wtedy wielu członków Żywego Różańca i znów trzeba było borykać się z uzupełnieniem nowych osób w nadszarpniętych Różach. Mimo trudności udało się utrzymać skład 51 Róż. 

Wspólnota Żywego Różańca podejmowała różne inicjatywy. W1985 r. ufundowała chorągiew z Matką Bożą Różańcową. W 1996 r. na uroczystość poświęcenia świątyni, zakupiła 15 świec olejowych, które w 2003 r. zamieniono na 20 nowych i one służą do dzisiaj. Na 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II odprawiono Nowennę Różańcową - 1000 Zdrowaś Maryjo każdego dnia. W kronice Żywego Różańca mamy podziękowanie od Papieża za tą inicjatywę. Zelatorzy przez kilka kolejnych lat wyjeżdżali na rekolekcje. Odbywały się one w różnych miejscach Polski, m. in.: w Górkach, w Loretto, w Kodniu i w Ludźmierzu. W 2013 roku rekolekcje w parafii prowadził archidiecezjalny Duszpasterz Żywego Różańca o. Stanisław Przepierski, a w 2022 r., mariolog - o. Mirosława Kopczewski franciszkanin z Niepokalanowa. W 20014 r. Sekretarz Krajowy Dzieła Krzewienia Wiary ks. Bogdan Michalski przywiózł z Watykanu błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka dla Wspólnoty. Wspólnota Żywego Różańca  została wpisana do Złotej Księgi Wielkiej Nowenny Fatimskiej, daru na 100-lecie objawień Maryi. 7 X 2017 r. brała udział w Ogólnopolskim Różańcu do Granic w Kostomłotach. W 2020 r. ufundowała jedną ze stacji Drogi Krzyżowej, a na 40 - lecie powstania Wspólnoty Żywego Różańca jest fundatorem nowej figury Matki Bożej Niepokalanej w Grocie przed kościołem. Wspólnota charytatywnie wspomaga różne potrzeby finansowe, bierze czynny udział w procesji Bożego Ciała, roratach, nabożeństwach Pierwszych Sobót Miesiąca, prowadzi adorację i różaniec wynagradzający. Również każdego 13-go dnia miesiąca prowadzi  różaniec fatimski. Opiekuje się grotą Matki Bożej, kupuje kwiaty na nabożeństwa fatimskie i do groty.

Dziękuję wszystkim Różom i poszczególnym członkom za modlitwę i zaangażowanie. Zapraszam nowe osoby do włączenia się w to dzieło, naprawdę warto. Maryja obiecała m. in. „ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne”.

Plurimos annos wszystkim modlącym się na różańcu i kochającym Matkę Bożą.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA