Michalici

Drodzy Parafianie!

21-10-2023

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Drodzy Parafianie!

Rozpoczyna się w naszej parafii wizytacja kanoniczna. Jak już sobie mówiliśmy „Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi, wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.” (Pastores gregis, nr 46).

Naszą parafię wizytuje ks. bp Tadeusz Pikus, którego dobrze znacie. W ostatnim czasie był u nas na bierzmowaniu a niespełna dwa tygodnie temu przewodniczył Mszy św. pogrzebowej śp. ks. Janusza Rzucidło.

Ks. bp urodził się 1 września 1949 r. w Zabielu na Podlasiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r. Studiował m. in. teologię fundamentalną na Uniwersytecie Nawarra w Pampelunie (Hiszpania) gdzie napisał i obronił pracę doktorską. Był formatorem kleryków w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym i wykładowcą na wielu uczelniach w Polsce i za granicą, na Wschodzie: w Moskwie, Grodnie, Wilnie. 24 kwietnia 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Tadeusza Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej. Święcenia biskupie przyjął 8 maja 1999 r. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. 14 kwietnia 2008 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 24 kwietnia 2014 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go Biskupem Ordynariuszem Diecezji Drohiczyńskiej. Urząd ten pełnił do 2019 roku. Jest autorem 19 książek 60 artykułów naukowych i kilkudziesięciu popularno-naukowych. Uczestniczył w 160 krajowych i międzynarodowych kongresach, konferencjach i sympozjach.

Cieszymy się że ks. Biskup jest z nami.

Czas wizytacji będzie przebiegał następująco:

NIEDZIELA (22 października)

10.00 - powitanie przy wejściu do kościoła, liturgiczne rozpoczęcie wizytacji i Msza św. z udziałem młodzieży;

11.30 – Msza św. dla małżeństw z udziałem Liturgicznej Scholi Dorosłych;

10.00 i 11.30 – Msze św. i spotkania z dziećmi w Kaplicy Aniołów;

13.00 – Msza św. z chrztem – przewodniczy ks. Biskup;

15.30 – spotkanie z Radą Duszpasterską i Radą Ekonomiczną w domu zakonnym;

19.00 – Koncert Papieski TOTUS TUUS.

WTOREK (24 października)

10.00 – wizyta w Szkole Podstawowej nr. 357;

11.30 – wizyta w Szkole Podstawowej nr 321;

12.30 – spotkanie z dziećmi w przedszkolu „Akademia pod Aniołkami”;

14.00 – spotkane ze wspólnotą księży michalitów, odwiedziny chorych kapłanów;

16.00 - kancelaria parafialna;

18.00 – Msza św. w intencji grup parafialnych. Podczas procesji z darami wspólnoty przynoszą sprawozdania;

19.30 – spotkanie z księżmi dekanatu jelonkowskiego.

PIĄTEK (27 października)

15.00 – wizyta w Ośrodku Wychowawczo – profilaktycznym MICHAEL i w oratorium;

16.00 – spotkanie z zespołem katechetów;

17.00 – spotkanie ze wspólnotą sióstr michalitek.

zakończenie wizytacji

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA