Michalici

Drodzy Parafianie!

12-11-2023

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Za nami ważny i piękny czas. Dziękuję Wam za udział w spotkaniach z ks. Biskupem podczas wizytacji kanonicznej, za radosny „Dzień Nieba” z udziałem dzieci i młodzieży, za wspólną modlitwę podczas parafialnych zaduszek, za modlitwę w intencji Ojczyzny i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Dziękuję tym wszystkim, którzy włożyli wiele pracy i trudu, żeby te wszystkie wydarzenia i uroczystości przygotować: Wspólnotom parafialnym na czele z liderami, Liturgicznej Scholi Dorosłych, siostrom, księżom… wszystkim. W bliskim czasie zapewne będę mógł zapoznać was z owocami wizytacji czyli poinformować o tym, jakie są blaski i cienie naszej Wspólnoty widziane oczami wizytatorów, gdyż taka jest procedura – po wizytacjach przez urzędy kurii i wizytacji ks. biskupa przychodzi czas na podsumowania oraz tzw. protokół powizytacyjny.

Powoli kończy się rok liturgiczny, który - przypomnę - przeżywamy pod przewodnim hasłem „Wierzę w Chrystusowy Kościół”. Temat następnego roku będzie dotyczył synodalności, kluczowe będą kwestie rozwijania poczucia współodpowiedzialności za Kościół i zaangażowanie wiernych.

Obecny rok zakończymy tak, jak w minione lata wyjazdem na dziękczynną pielgrzymkę do Częstochowy a potem w niedzielę Chrystusa Króla będzie u nas Nabożeństwo Dziękczynne do Serca Jezusowego. Jednymi z ostatnich akcentów kończącego się roku są jeszcze dwie rzeczy, które udało się sfinalizować – nowe pomieszczenia dla Parafialnego Zespołu Caritas, które poświęcił podczas wizytacji ks. Biskup Tadeusz Pikus, można je zobaczyć wchodząc do domu zakonnego od strony ul. Czerwonych Maków w godzinach urzędowania; a także monstrancja, która jakby urodziła się po raz drugi. Jest w niej zawarta cząstka życia wielu z was poprzez wartościowe rzeczy przekazane na jej powstanie. Przedstawia ona Matkę Bożą Królową Aniołów, która przyniosła na świat Jezusa a dziś chce przynosić światu pokój. Więcej o tym opowie za niedługo autor pan Mariusz Drapikowski. Myślę, że dobrym czasem na jej poświęcenie i spotkanie z artystą będzie początek adwentu - roraty. Dzieło powstawania całego ołtarza adoracji możemy kontynuować nadal o czym mówiłem podczas ogłoszeń parafialnych – możemy… nie musimy. Projekt też jest do obejrzenia na stronie parafialnej.

I ostatnia rzecz o której chcę dziś napisać to parafialna pielgrzymka do Włoch na Monte Sant’Angelo i do wielu innych pięknych miejsc Italii. Wstępnie planowaliśmy Mont Saint-Michel. Jednak obecna sytuacja we Francji związana z brakiem bezpieczeństwa oraz wysokimi cenami skłania, aby tam wybrać się innym razem. Pielgrzymkę do Włoch zorganizuje nam NOMADA, Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne z którym byliśmy w 2020 roku w Ziemi Świętej. Byliśmy z tamtej pielgrzymki bardzo zadowoleni i umocnieni duchowo na późniejszy trudny czas pandemii. Zapraszam serdecznie do zapoznania się najpierw z ofertą a potem na pielgrzymi szlak. „Któż jak Bóg!”.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA