Michalici

Drodzy Parafianie!

26-11-2023

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata winna skłonić nas do wdzięczności Bogu za kończący się rok liturgiczny przeżywany pod przewodnim hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy” i za to wszystko co dokonało się w naszej wspólnocie parafialnej i w nas samych w wymiarze wiary. Celem roku liturgicznego jest: głosić chwałę Bożą i uświęcać wiernych. Stąd też cała historia zbawienia, przekazana nam na kartach Pisma Świętego, wstawiona została w ramy jednego roku, byśmy mogli stopniowo odsłaniać całe Misterium Chrystusa. 

Centrum roku liturgicznego to Pascha Jezusa Chrystusa (przejście Jego ze śmierci do życia), do której prowadzi oczekiwanie na Jego pierwsze przyjście (Adwent), zwiastowanie o Jego poczęciu, Jego nadejście (Boże Narodzenie) oraz działalność Mistrza z Nazaretu. Przeżywamy więc w cyklu rocznym czas Adwentu, okres Bożego Narodzenia, czas Wielkiego Postu i Wielkanocy i najdłużej trwający – Okres Zwykły. Choć rok liturgiczny ma tyle samo dni i tygodni co rok kalendarzowy, to jednak rozpoczyna się wcześniej – w tym roku na początku grudnia - pierwszą Niedzielą Adwentu. 
Nasz udział w roku liturgicznym można porównać do spirali: kręcę się w kółko – ale każdy dzień jest na innym miejscu tego koła. Dostrzeżmy w tym chrześcijańską mądrość, polegającą na tym, że ten ruch w koło postępuje ciągle w górę – jak w spirali, to znaczy, że nasze przeżycia roku liturgicznego z roku na rok mogą być coraz głębsze, bardziej zrozumiałe, wnoszące w nasze życie kolejne, nowe wartości duchowe. 

To wielka wartość - że na kontemplację Bożych tajemnic mam nie jeden rok, ale tyle lat, ile Pan Bóg da mi żyć. Bo każdy rok jest okazją, bym na te wydarzenia spojrzał inaczej, nieco dojrzalej. Co roku mogę dostrzec, że byłem w jakimś sensie innym – inaczej przeżywałem Adwent, inaczej Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Inaczej także Okres Zwykły. 

W roku liturgicznym znaczącą postacią jest Matka Boża, która otoczona aniołami prowadzi naszą Wspólnotę. Bez niej nie zaistniałoby całe Misterium Chrystusa. Dlatego też Matka Boża jest obecna na przestrzeni całego roku liturgicznego. Już w Adwencie codziennie sprawowana jest Msza św. roratnia. Miesiącami szczególnie poświęconymi Maryi w roku liturgicznym są w Okresie Zwykłym maj i październik, każdego 13-stego dnia miesiąca przeżywamy Nabożeństwa Fatimskie a w Liturgii Godzin zaznaczona jest Jej obecność w czasie odmawiania Nieszporów w pieśni Maryi „Magnificat”.
Tak więc rok liturgiczny i jego święta wyznaczają nam jako parafii podstawowy rytm życia codziennego. W sposób szczególny dziękujemy na końcu obecnego roku za piękne jubileusze (kapłański, Wspólnoty Żywego Różańca, Liturgicznej Scholi Dorosłych), za uroczystość prymicyjną, za niedawną wizytację kanoniczną i z nadzieją patrzymy w przyszłość ufając że Duch św. przygotował dla nas kolejne „niespodzianki”.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA