Michalici

Drodzy Parafianie!

05-12-2023

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Drodzy Parafianie!

Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Adwentem rozpoczynamy nowy rok duszpasterski zatytułowany: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Będziemy chcieli w duchu synodalnym jeszcze bardziej angażować się w życie naszej parafii i całego Kościoła diecezjalnego i powszechnego. Nowy rok kościelny rozpoczynamy radośnie, jak przystało na „radosny czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela”. Gościmy mianowicie w naszej Wspólnocie młodych ludzi z różnych stron Polski wraz ze swoimi duszpasterzami, którzy przeżywają na Bemowie trzydniowe rekolekcje oazowe pod hasłem „Na tropie radości”. Tam gdzie są młodzi, tam jest radość. Cieszymy się z waszej obecności Młodzi Przyjaciele a organizatorom na czele z ks. Adrianem i Animatorami a także wszystkim, którzy włączyli się w pomoc oraz rodzinom, które zapewniają młodzieży nocleg z całego serca dziękuję. Dobroć, gościnność i życzliwość jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Często powraca ona do adresatów ze zwielokrotnioną intensywnością.

Czekają nas w najbliższym tygodniu znów ważne i piękne wydarzenia:

Roraty - w naszym kościele jak co roku będą o godz. 6.00. Bardzo serdecznie was zapraszam, niech będą one tak piękne jak w lata minione, niech kościół będzie wypełniony dziećmi, młodzieżą, całymi Rodzinami. O oprawę liturgiczną proszę poszczególne wspólnoty: w poniedziałek – Bractwo Adoracyjne; we wtorek – Odnowa w Duchu Świętym; w środę – młodzież; w czwartek – Służba Liturgiczna Ołtarza; piątek – dzieci; sobota – Żywy Różaniec i Domowy Kościół.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Kościół katolicki obchodzi w dniu 8 grudnia. Przypomina ona prawdę, że Maryja od chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Zgodnie z prawem kanonicznym 8 grudnia, czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny katolicy mają obowiązek uczestniczyć w Eucharystii. Jednak na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na terenie Polski zniesiony został obowiązek uczestniczenia 8 grudnia we Mszy świętej, ponieważ nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP wiąże się też z nabożeństwem „Godziny łaski”, które odbywa się w godz. 12.00 - 13.00. Matka Boża w objawieniu pielęgniarce Pierinie Gilli z Włoch w dniu 8 grudnia 1947 r. powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”. W Godzinie łaski w naszej parafii będzie sprawowana Msza św. o godz. 12.00 a po niej odmówimy Różaniec.

Obecność Księdza Biskupa na Mszy Świętej Roratniej oraz poświęcenie nowej monstrancji i modlitwa Akatystem ku czci Bogurodzicy. Akatyst ku czci Bogurodzicy - to jedno z najważniejszych dzieł w tradycji cerkiewnej. Jest to hymn liturgiczny, który oddaje hołd Matce Bożej, podkreślając jej wyjątkową rolę w historii zbawienia. Pieśń ta ma swoje korzenie w Bizancjum i jest znana jako wzorcowy akatyst. Składa się z 24 strof, które w greckim oryginale zaczynają się od kolejnych liter greckiego alfabetu. Celebruje się go na stojąco. To piękne dzieło stanowi źródło duchowego wsparcia i inspiracji dla wielu wierzących.

Błogosławionego Adwentu!

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA