Michalici

Drodzy Parafianie!

18-09-2021

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Drodzy Parafianie!

Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Stanisława Morawskiego, pierwszego proboszcza naszej parafii, budowniczego kościoła i domu zakonnego to ważne wydarzenie dla naszej Wspólnoty. Ma ono miejsce w roku stulecia zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (1921 – 2021) i w czterdziestym roku posługi michalitów na Bemowie (1981 – 2021). Pragnę w dzisiejszym słowie zaprezentować krótki życiorys ks. Stanisława:

Urodził się 11 marca 1943 roku w Niebieszczanach niedaleko Sanoka w województwie podkarpackim, w wielodzietnej rodzinie, w której rodzice wychowali 12 dzieci. Po szkole podstawowej, w roku 1958, wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego michalitów w Miejscu Piastowym. Dwa lata później poszedł do nowicjatu w Pawlikowicach, który wtedy trwał dwa lata. Po ukończeniu nowicjatu został w Pawlikowicach, skąd dojeżdżał do Tarnowa, do Liceum im. Janka Krasickiego, gdzie w 1964 roku zdał egzamin dojrzałości.

Po maturze został na rok Pawlikowicach w ramach tzw. praktyki. W latach 1965-1971 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1971 roku z rąk bpa Albina Małysiaka, razem z trzema innymi michalitami.

Po święceniach przełożeni skierowali go do parafii w Pawlikowicach jako wikariusza. Przez dwa lata dojeżdżał stąd do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, by tam zrobić podyplomowe studia z zakresu duchowości. W roku 1973 został socjuszem, a rok później mistrzem nowicjatu.

W latach 1977-1984 pełnił funkcję rektora WSD michalitów w Krakowie i przełożonego tamtejszej wspólnoty zakonnej. Stąd decyzją przełożonych został wysłany jako administrator nowo powstającej parafii w Warszawie-Bemowie. Cztery lata później, w roku 1988, została ona oficjalnie erygowana jako parafia Matki Bożej Królowej Aniołów, a ks. Stanisław został proboszczem i przełożonym domu zakonnego. Przez tych 13 lat, oprócz duszpasterskich wysiłków organizowania życia duchowego nowej placówki, zajmował się także budową domu zakonnego i świątyni.

W roku 1997, po upływie 3 kadencji przełożonego, został mianowany proboszczem w parafii w Pawlikowicach. Funkcję tę pełnił zaledwie osiem miesięcy, ponieważ na kapitule generalnej w 1998 roku został wybrany jako radca do Zarządu Generalnego i przyjął na siebie obowiązki ekonoma generalnego. Funkcje te wypełniał przez dwie 6-letnie kadencje.

Latem 2010 roku przełożeni skierowali go do Krosna, gdzie stanął na czele wspólnoty zakonnej i parafialnej – jako dyrektor i proboszcz. Po dziewięciu latach, czyli upływie trzech kadencji, dołączył do wspólnoty zakonnej w Domu Macierzystym w Miejscu Piastowym, gdzie ofiarnie służy jako duszpasterz i spowiednik.

W pierwszych dniach stycznia 2021 roku ks. Stanisław przeszedł rozległy zawał serca i po zawiezieniu do szpitala miał robioną natychmiastową operację wszczepienia by-passów. Jego stan był bardzo poważny, lekarze kazali liczyć się z każdą ewentualnością. Jednak dobry Bóg wysłuchał modlitwy wielu ludzi i po kilku miesiącach rehabilitacji „złoty jubilat” wrócił do zdrowia i sił. W rodzinnych Niebieszczanach, w parafii Ducha Świętego w Krośnie, a także w sanktuarium w Miejscu Piastowym dziękował on już Bogu za dar 50 lat kapłaństwa. Teraz pragnie to uczynić w ukochanej przez siebie parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie-Bemowie i zaprasza wszystkich chętnych, by razem z nim wyśpiewali radosny „Magnificat”.

Myśląc dziś o ks. Stanisławie Morawskim, myślę także o tych wszystkich, którzy z nim współpracowali w niełatwych czasach i byli zaangażowani w dobro, które dokonywało się na Bemowie. Jestem pełen uznania i podziwu względem wizji i dalekowzroczności, którą posiadali nasi poprzednicy wraz z mądrymi i życzliwymi parafianami. To z czego teraz korzystamy; kościół, kaplica, dom zakonny, całe zaplecze dolnego kościoła jest naszą chlubą i ciągle nas mobilizuje do kontynuacji ich dzieła.

Czcigodny Księże Stanisławie!
Z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich życzymy Tobie obfitych łask Bożych na dalsze lata kapłańskiego posługiwania. Niech Pan Bóg obdarzy Cię zdrowiem, mocą i siłą, a Maryja niech wstawia się za Tobą o potrzebne łaski, otaczając płaszczem swej opieki.

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec