Michalici

Drodzy Parafianie!

02-10-2021

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Rozpoczęliśmy październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Matka Boża w czasie objawień w Fatimie podała ludziom różaniec jako ratunek dla świata. Modlitwa ta łączy człowieka z Bogiem, a Maryja pragnie, byśmy dotykając paciorków różańca czuli, że Ona także ich dotyka. Siła tej modlitwy sprawia, że ludzie się nawracają, odzyskują zdrowie i wkraczają na drogę zbawienia.

Matka Boża prosi każdego z nas, by wziął do ręki swój różaniec. Prosi, by różańca nie pożyczać od drugiego, lecz mieć swój własny. Przez to zwraca nam uwagę, że ta modlitwa winna być naszą osobistą modlitwą.

W naszym kościele odmawiamy różaniec w dni powszednie: o godzinie 17.00 (dla dzieci), po mszy wieczornej ok. 18.30 i o 20.00; w niedziele o godzinie 17.30. Nie wszyscy możemy przybyć każdego dnia na to nabożeństwo, lecz w domu, czy w drodze, starajmy się pamiętać o tej modlitwie.

Różaniec otwiera nas na niebo. W tej modlitwie pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych. Niech dla nikogo bliski zmarły nie będzie jak porzucony jesienny liść. Ta modlitwa uświadamia, że w tajemnicy świętych obcowania między świętymi w niebie, duszami w czyśćcu, a nami na ziemi, istnieje duchowa więź. Różaniec przypomina nam, że nasi zmarli należą do świata żywych, choć czas ich życia na ziemi przeminął. Otoczmy ich naszą modlitewną pamięcią.

Zachętą do modlitwy różańcowej niech będą obietnice, które od Matki Bożej otrzymał błogosławiony Alan de Rupe. Oto one:
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą Mi przez różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali Mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się Memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło
Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
10. Prawdziwe dzieci Mojego różańca będą się radować wielką chwałą w Niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez Mój różaniec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą rozpowszechniać Mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
13. Otrzymałam od Mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają Mój różaniec, są Moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo Mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA