Michalici

Dzień Nieba 2023 - relacja

31-10-2023

facebook twitter
Również i w tym roku podtrzymaliśmy piękny, parafialny zwyczaj radosnego świętowania „Dnia Nieba”. Oto krótka relacja z tego wydarzenia.

Punktualnie o godzinie 18:00 dnia 28 października zgromadziliśmy się w naszej parafialnej świątyni na Mszy Świętej, która rozpoczęła świętowanie. W pierwszych ławkach zgromadzili się nasi najmłodsi parafianie przebrani w stroje przeróżnych mieszkańców nieba: świętych oraz aniołów. Podczas homilii ks. Krystian Rosada oraz ks. Emil Kurek ukazali nam ścisły związek naszych imion z sylwetkami świętych patronów, którzy swoim życiem mogą być dla nas inspiracją do poszukiwania własnego przepisu na świętość. Jako ilustrację tej myśli odwołali się do życiorysów wybranych świętych angażując dzieci do wylosowania i przybliżenia nam znaczeń wybranych imion.

Bezpośrednio po Mszy Świętej utworzyliśmy barwny korowód świętych. Maszerując wokół naszej świątyni z pochodniami na czele odśpiewaliśmy dwie dziesiątki różańca. Z modlitwą na ustach dotarliśmy do Sali widowiskowej im. bpa Jana Chrapka znajdującej się pod kościołem. Tam zastaliśmy wszystko gotowe na dalszą zabawę.

Drugą część wieczoru poprowadzili nasi duszpasterze: ks. Jakub Kasprzycki oraz ks. Grzegorz Flis. Animowali zabawy, których celem było sprawdzenie naszej znajomości postaci świętych oraz zapewnienie nam emocji ze wzajemnej rywalizacji. Za animacje od strony tańca odpowiadała s. Diana Jonczyk wraz z kilkudziesięcioosobowym zespołem złożonym z dzieci, młodzieży i rodziców. Ubrani w charakterystyczne białe stroje uczyli nas wybranych przez siebie układów tak, aby każdy mógł włączyć się do wspólnej zabawy.

Wiele radości przyniosła naszym młodym parafianom loteria z nagrodami. To dobry moment, aby przekazać słowa wdzięczności za jej ufundowanie rodzicom i wspólnocie Domowego Kościoła oraz ks. proboszczowi Kazimierzowi Jońcowi. Organizatorzy zatroszczyli się o to, aby każdy z uczestników miał okazję wylosować drobną, lub całkiem pokaźną, niespodziankę. Dużym zainteresowaniem cieszył się również kącik malowania twarzy oraz kącik fotograficzny (obsługiwany przez naszego nieocenionego fotografa, Pana Andrzeja Chęcia), w którym udokumentowane zostały nie tylko dziecięce uśmiechy ale również te piękne stroje, które wykonali wraz z rodzicami.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego pięknego wydarzenia. Radość Dnia Nieba stała się naszym udziałem dzięki mrówczej pracy całego zespołu duszpasterskiego, na którego czele stał ks. Krystian Rosada i ks. Emil Kurek. Na ręce s. Diany oraz Wspólnoty Niewiast Mi-Ka-El składamy wyrazy wdzięczności za przygotowanie i troskę nad poczęstunkiem. Ciasta były przepyszne i bardzo potrzebne, żeby uzupełnić siły konieczne do dalszej zabawy. Dziękujemy wspólnocie Domowego Kościoła za wszelką pomoc, bo ich zaangażowanie wspomagało organizację wydarzenia na wielu jego płaszczyznach. W to piękne, Boże dzieło zaangażowali się również osoby ze wspólnot parafialnych: Liturgicznej Służby Ołtarza, Ruchu Światło-Życie, Bielanek, Scholanek Wspólnoty akademickiej „W Cieniu Skrzydeł” oraz wielu innych, którym leży na sercu dzielenie się ze światem świadectwem swej wiary i zaangażowania na rzecz bliźniego.

Niech radość świętości będzie nagrodą dla wszystkich, którzy współtworzyli kolejny w naszej parafii Dzień Nieba.

Tekst: ks. Emil Kurek CSMA
Zdjęcia: Andrzej Chęć