Michalici

Grudniowe spotkanie formacyjne „B9 – Bożej Dziewiątki

16-12-2023

facebook twitter
W pierwszy piątek miesiąca, czyli 1 grudnia uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu formacyjnym programu duszpasterskiego dla naszych najmłodszych parafian pt. „B9 – Boża Dziewiątka”.

Tym razem bł. Laura Vicunia pomogła nam odkryć znaczenie kolejnych dwóch obietnic Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W tym roku odkrywamy niezwykłą przestrzeń miłości Pana Jezusa, którą wyraża Jego Boskie Serce. W tej przygodzie towarzyszą nam święci i błogosławieni, którzy jako nasi przewodnicy pomagają nam lepiej zrozumieć tę niezwykłą rzeczywistość i tajemnicę. Na grudniowym spotkaniu tę rolę podjęła bł. Laura Vicunia.
Na początku uczestniczyliśmy w pantomimie, której zadaniem było ukazać nam przypowieść o ubogiej wdowie. Nasi młodzi parafianie przygotowani pod kierownictwem s. Diany Jonczyk CSSMA przypomnieli nam tę Ewangeliczną scenę, którą w swoim nauczaniu posłużył się Pan Jezus. Stała się ona dla nas kanwą dalszej części rozważań. Aktorzy w znakomity sposób ukazali wytrwałość i determinację ubogiej wdowy oraz zaciekłość sędziego, który jednak dał się przekonać jej pokornej postawie.

Ten obraz wyraźnie koresponduje z życiorysem bł. Laury Vicuni. O tej korelacji opowiedzieli nam ks. Krystian Rosada CSMA oraz ks. Emil Kurek CSMA. Wskazali również, że możemy tu odnaleźć realizację obietnic Serca Pana Jezusa. Wytrwała, niezłomna postawa bł. Laury – tak jak determinacja ubogiej wdowy - doprowadziła do cudu przemiany serca jej mamy (7. „Dusze oziębłe staną się gorliwymi”). Błogosławiona daje nam również wzór, jak przeżywać problemy, które napotykamy na swojej drodze. Zachęca, aby nie ustawać w modlitwie i podążaniu za Panem Jezusem a wręcz wzmagać swoją gorliwość w miarę piętrzących się trudności (8. „Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości”)!

W tym, aby przedmiot naszych rozważań stał się jeszcze bardziej zrozumiały pomogły nam dziewczynki ze wspólnoty scholanek a wśród nich Ela, która zobrazowała nam postać bł. Laury Vicuni.

Na koniec ks. Krystian i ks. Emil zachęcili nas do naśladowania postawy błogosławionej Laury szczególnie w okresie Adwentu. Skoro jej ufna, wytrwała modlitwa połączona z licznymi wyrzeczeniami przyniosła owoc nawrócenia, to na pewno Pan Jezus wysłucha naszych modlitw, które ofiarujemy w intencji tych, których dusze nadal są oziębłe i potrzebują doświadczyć ognia Bożej miłości.

Po konferencji uczestniczyliśmy w Eucharystii, czyli punkcie kulminacyjnym każdego spotkania "B9 - Bożej Dziewiątki", czyli spotkanie z samym Panem Jezusem. Jemu niech będą dzięki za kolejny pierwszy piątek miesiąca i cuda, których Jego miłość dokonuje w ludzkich sercach.

Tekst: ks. Emil Kurek CSMA
Zdjęcia: Bernard Rozen