Michalici

Intencje różańcowe na grudzień

04-12-2019

facebook twitter
Informacja dla Żywego Różańca

Parafialna:
O owocne przeżycie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia przez udział w roratach, rekolekcjach adwentowych, spowiedzi i Komunii Świętej.
Ewangelizacyjna:
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.
Stała:
Aby stacje Drogi Krzyżowej, których realizacja trwa w naszej świątyni parafialnej jeszcze bardziej uświadomiły nam ogromną miłość 
Pana Jezusa do nas.
Krajowa:
O dobre przygotowanie Polaków do beatyfikacji ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.