Michalici

Intencje różańcowe na listopad

05-11-2019

facebook twitter
Informacja dla Żywego Różańca

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA LISTOPAD
Parafialna:
O dar życia wiecznego dla zmarłych parafian, w tym zmarłych członków Żywego Różańca.
Ewangelizacyjna:
Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.
Stała:
Aby stacje Drogi Krzyżowej, których realizacja trwa w naszej świątyni parafialnej jeszcze bardziej uświadomiły nam ogromną miłość
Pana Jezusa do nas.
Krajowa:
O dobre przygotowanie się Polaków do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz o życic wieczne dla tych wszystkich, którzy oddali życie walcząc o wolność naszej Ojczyzny.