Michalici

Intencje różańcowe na listopad

04-11-2023

facebook twitter
Publikujemy intencje, które przedstawiać będziemy Dobremu Bogu w listopadzie podczas naszej modlitwy różańcowej.

INTENCJA PAPIESKA EWANGELIZACYJNA:
Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu owczarni.

INTENCJA KRAJOWA:
Módlmy się za Ojczyznę, aby kierujący naszym krajem szanowali Boże Przykazania, budowali prawdziwą jedność Narodu Polskiego i jego pomyślność.

INTENCJA PARAFIALNA:
Módlmy się za zmarłych członków Róż Żywego Różańca oraz za wszystkich  zmarłych w czyśćcu cierpiących,  aby dzięki wstawiennictwu Maryi mogli dostąpić radości życia wiecznego.

INTENCJA STAŁA:
Módlmy się o mocną wiarę w Chrystusowy Kościół dla wszystkich parafian, która będzie się wyrażać poprzez codzienną modlitwę, udział w niedzielnej Mszy św. i aktywne życie sakramentalne a także o pokój na świecie - zwłaszcza w Ukrainie.