Michalici

Intencje rózancowe na maj

30-04-2020

facebook twitter
Informacja

INTENCJA PAPIESKA EWANGELIZACYJNA:
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.
INTENCJA KRAJOWA:
O ustanie epidemii koronawirusa a także za osoby poświęcające się zapobieganiu tej zarazie i zajmujące się chorymi.
INTENCJA PARAFIALNA:
O miłosierdzie Boże dla zatwardziałych grzeszników.
INTENCJA STAŁA:
O jak najlepsze przygotowanie się naszej Parafii na dzień beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, Kard. Stefana Wyszyńskiego i o błogosławione owoce tego daru od Pana Boga, w naszym życiu parafialnym, rodzinnym i osobistym.