Michalici

Intencje różańcowe na październik

12-10-2019

facebook twitter
Informacja dla Żywego Różańca

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA PAŹDZIERNIK
Parafialna:
O wzrost czci i rozkwit modlitwy do Matki Boskiej przez uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym naszych rodzin.
Ewangelizacyjna:
Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.
Stała:
Aby stacje Drogi Krzyżowej, których realizacja trwa w naszej świątyni parafialnej jeszcze bardziej uświadomiły nam ogromną miłość 
Pana Jezusa do nas.
Krajowa:
Za naszą Ojczyznę przez przyczynę Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i o rychłą Jego beatyfikację.