Michalici

Intencje różańcowe na październik

30-09-2020

facebook twitter
Publikujemy intencje, które będziemy przedstawiać Dobremu Bogu podczas naszych modlitw różańcowych w październiku.

Parafi alna:
O wzrost czci i rozkwit modlitwy do Matki Boskiej przez uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym naszych rodzin.

Ewangelizacyjna:
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Stała:
W intencji Zgromadzenia św. Michała Archanioła w setną rocznicę jego zatwierdzenia w roku 1921. O rozwój tej wspólnoty zakonnej w duchu założyciela, bł. ks. Bronisława Markiewicza i o nowe powołania.

Krajowa:
Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby kierując się właściwymi wartościami, mieli zawsze na uwadze dobro wszystkich obywateli.