Michalici

Intencje różańcowe na październik

01-10-2023

facebook twitter
Publikujemy intencje, które przedstawiać będziemy Dobremu Bogu podczas modlitwy różańcowej we wrześniu.

Parafialna:
Módlmy się, niech wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi pasterz naszej archidiecezji ks. bp Tadeusz Pikus wzmocni naszą wiarę i miłość do Kościoła oraz przyniesie błogosławione owoce w życiu naszej parafii.

Ewangelizacyjna:
Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Stała:
Módlmy się o mocną wiarę w Chrystusowy Kościół dla wszystkich parafian, która będzie się wyrażać poprzez codzienną modlitwę, udział w niedzielnej Mszy św. i aktywne życie sakramentalne a także o pokój na świecie - zwłaszcza na Ukrainie.

Krajowa:
Módlmy się o wzrost czci i rozkwit modlitwy do Matki Boskiej przez uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym naszych rodzin.