Michalici

Już niedługo w waszych rękach!

28-11-2019

facebook twitter
Patriotyczna Droga Krzyżowa

Ostatni rok zapadnie w naszej pamięci jako szczególnie ważny dla parafii. Po wieloletnich poszukiwaniach artysty i projektu zdecydowaliśmy się na wyrzeźbienie nowych stacji drogi krzyżowej. Z założenia całość miała nawiązywać do wystroju prezbiterium. Drewniane figury Maryi i aniołów w głównym ołtarzu swoją barwą i formą zawężały znacznie krąg poszukiwań. Dzięki staraniom ks. proboszcza Kazimierza Jońca pojawiały się różne koncepcje i style wykonania, które były konsultowane z parafianami. Ostatecznie zamówienie trafiło do pana Krzysztofa Madonia, artysty z Suchej Beskidzkiej, zajmującego się rzeźbą sakralną.

Idea powstania kolejnych rzeźb miała nawiązywać do tytułu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Aniołów (Jezusowi i Matce Bożej bolesnej towarzyszą aniołowie) i do tematyki patriotycznej, gdyż decyzja realizacji zapadła w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Znalazły się w niej najważniejsze wydarzenia z dwudziestowiecznej historii Polski. Znajdziemy w niej między innymi nawiązania do napaści niemiecko-rosyjskiej na Polskę w 1939 roku, zbrodni katyńskiej czy Powstania Warszawskiego.

Martyrologium narodowe wpisane w Drogę Jezusa ma nam przypominać, że żyjemy w ciągłej łączności z Ukrzyżowanym nie tylko w wymiarze osobistym, ale także wspólnotowym. Ważnym elementem było umieszczenie w niektórych stacjach postaci polskich świętych (św. Jan Paweł II, bł. Bronisław Markiewicz), którzy mieli jej nadać charakter bardziej duchowy i złączyć we wspólnocie, którą nazywamy Ojczyzną. Święci to postacie, które nas łączą ze sobą, co wydaje się szczególnie ważne w podzielonym przez niezgodę i nienawiść świecie. Z tego zrodziła się myśl napisania rozważań dedykowanych konkretnym świętym.

Każda strona przedstawia kolejną stację i imię świętego, który jej „patronuje”. Cytat z pism duchowych lub liturgii ma nam przybliżać zamysł, którym kierował się dany święty czy błogosławiony. Forma rozważań została pomyślana w taki sposób, aby mogła być przedmiotem rozważań w czasie Osiedlowej Drogi Krzyżowej odprawianej przez tutejszą parafię od 2000 roku.

W tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla tych, którzy przez swoje zaangażowanie, modlitwę i wsparcie finansowe przyczynili się do powstania tego dzieła. Pamięć o waszej dobroci i hojności wpisana będzie już na zawsze w wystrój naszego parafialnego kościoła.

Na zakończenie warto wspomnieć, że stacje drogi krzyżowej zamieszczone w naszym kościele spotkały się z powszechnym uznaniem środowisk artystycznych i kościelnych. Uznanie to uwieńczone zostało nagrodą honorową Biskupa Kieleckiego ks. Jana Piotrowskiego na Jubileuszowych Targach Sacroexpo w Kielcach. Oby piękno wykonania i myśl zawarta w rozważaniach przybliżały nas do Boga – źródła wszelkiej mądrości i piękna.

Autorzy

Egzemplarze Drogi Krzyżowej będą rozdawane podczas wizyty duszpasterskiej (kolędy).

Autor rozważań: ks. Mateusz Szerszeń CSMA
Stacje wykonał: Krzysztof Madoń
Zdjęcia: Rafał Świłło
Projekt graficzny: ks. Marcin Gierada CSMA