Michalici

Konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną

27-03-2022

facebook twitter
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Publikujemy jego regulamin i dodatkowe informacje.

Regulamin konkursu na tradycyjną palmę wielkanocną

1. Organizatorem konkursu jest Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie

2. Celem konkursu jest popularyzowanie oraz kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową.

3. Warunki udziału: *Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać rodzinnie tradycyjną palmę wielkanocną. Wysokość palmy będzie miała znaczenia przy ocenie. *Zgłoszone do konkursu prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje o autorach: imię i nazwisko, oraz numer telefonu. *Palmy należy dostarczyć w sobotę 9.04.2022 r. w godz. 18.00-20.00 do Kościoła ( zostawiamy palmy w kaplicy św. Michała)

4. Ocena prac: *Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne czyli kupione. Palmy oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę: estetyka, dobór i bogactwo materiałów, pomysłowość i inwencja twórcza.

5. Nagrody: W konkursie zostanie wyróżnionych 10 prac.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. Obrady Jury potrwają w dniu konkurs 10.04.2022 do godziny 10.00. Ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja nagrodzonych palm nastąpi o godz. 12: 30 po skończonej Mszy Św. •Nagrody będzie można odebrać TYLKO w czasie uroczystości ogłoszenia wyników konkursu. •Przekazanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na ekspozycję prac z podaniem imion i nazwisk twórców. •Wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora.