Michalici

„Króluj nam Chryste!”

08-09-2023

facebook twitter
Wspólnota ministrantów i lektorów naszej parafii rozpoczęła nowy rok formacji.

7 września, uroczystą pierwszoczwartkową Eucharystią o godzinie 18:00, rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Parafii.

Tego dnia w prezbiterium zrobiło się dużo bardziej tłoczno z powodu znacznej części naszej ministranckiej wspólnoty, która z powakacyjnym zapałem inaugurowała nowy rok formacyjny. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Emil Kurek CSMA opiekun wspólnoty ministrantów. W krótkim słowie zachęcił ministrantów do wielkoduszności w służbie Panu Jezusowi na wzór apostołów z dzisiejszego fragmentu ewangelii. Wskazał, że Pan Jezus również i dziś zaprasza młodych ludzi do zażyłości i relacji a adresatami tego szczególnego zaproszenia są w pierwszej kolejności młodzi ludzie tworzący Liturgiczną Służbę Ołtarza. Po Mszy Świętej odbyło się organizacyjne spotkanie z rodzicami ministrantów na którym zostały poruszone kwestie dotyczące funkcjonowania ministranckiej wspólnoty a następnie wspólna integracja i dzielenie się wakacyjnymi przeżyciami, jak również planami na nowy rok formacji.

Jeśli ktoś nosi w sercu pragnienie, aby stać się ministrantem, to wrzesień jest idealnym czasem, aby to pragnienie zrealizować. Zapraszamy do kontaktu z opiekunem wspólnoty ministrantów ks. Emilem Kurkiem CSMA (emilkurekcsma@gmail.com) albo od razu na którąś z sobotnich zbiórek, które rozpoczynają się o godz. 11:00. Nie ma większego zaszczytu, jak być najbliżej Najświętszych Tajemnic, które pozostawił nam Pan Jezus. Zapraszamy!

zdjęcia: Pan Andrzej Chęć