Michalici

Marcowa „B9 – Boża Dziewiątka” relacja

09-03-2022

facebook twitter
Marcowym spotkaniem B9 rozpoczęliśmy kolejny okres liturgiczny, jakim jest Wielki Post.

Stało się to sposobnością do wniknięcia w tajemnicę gorejącej miłości Serca Jezusowego, która wyraża się w ofierze krzyża. Jak zwykle dążyliśmy do centrum, które stanowi spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii. Tyma razem elementem treści formacyjnej było przeżycie nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Spotkaliśmy się z gorejącą miłością Serca Pana Jezusa, które:
- całkowicie oddane Ojcu, pragnie otworzyć nam drogę do nieba
- bierze na siebie ciężar naszych grzechów
- współbrzmi z cierpiącym sercem Matki
- uczy nas patrzeć na innych oczami miłości
- pozwala wniknąć w odkupieńczą miłość i zaprasza do nieprzymuszonej współpracy
- pomaga odkryć swoje oblicze w naszych sercach.

Takie środki ekspresji jak pantomima, piękny śpiew, powaga czytanego tekstu, gra aktorska, muzyka czy animacje piaskowe pozwoliły nam doświadczyć, jak wielkim darem Serca Jezusowego jest, miłość gorejąca, która wyraża się w ofierze krzyża.

Cieszymy się, że grono osób zaangażowanych w formację „B9” sukcesywnie się powiększa. Dziękujemy szczególnie tym, którzy poprzez swoje zaangażowanie pomogli nam głębiej przeżyć spotkanie z Chrystusem w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Wyrazy wdzięczności kierujemy przede wszystkim do mocnej grupy ministrantów, scholanek, odważnej młodzieży starszych klas szkoły podstawowej a także średniej i do szanownych rodziców.

Ale, ale! Nasza formacja B9 nie kończy się w marcu. Już dziś wraz Siostrami Michalitkami zapraszamy na kolejne spotkanie w pierwszy piątek kwietnia.  

Ks. Krystian Rosada CSMA i ks. Emil Kurek CSMA

zdjęcia: Andrzej Chęć