Michalici

Misyjna Droga Krzyżowa

28-03-2022

facebook twitter
25 marca o godz. 17:00 odbyło się artystyczne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla najmłodszych parafian, którego motywem przewodnim był świat misji.

„Nie dać dzieciom i młodzieży Boga, to odebrać i pokarm, i napój i lekarstwo. Zarówno tym, którzy mieszkają w naszej ojczyźnie ale także mieszkającym w dalekich krajach misyjnych”.

W czasie Wielkiego Postu po raz kolejny w ramach artystycznych dróg krzyżowych grupa duszpasterska (ks. Krystian Rosada, ks. Emil Kurek, S. Diana Jonczyk, S. Kinga Walkiewicz,) przygotowała misyjną drogę krzyżową podczas której wykorzystano teksty i prezentacje o tematyce misyjnej, zaprezentowano stroje z kilku krajów i kontynentów, bo każdy ma swój język, swoją kulturę i swoją tradycję.

To co uderza misjonarzy, także z naszych Zgromadzeń w pierwszym kontakcie z ludźmi w krajach misyjnych to bieda, ta materialna ale i duchowa: “Bardzo uderzyła mnie bieda. W XXI wieku wyciska ona na ludziach największe piętno”. Nieodzownym elementem i  centralnym punktem misji jest Kościół. Misjonarze próbują dotrzeć do wielu osad z posługą sakramentalną, budują szkoły, leczą, karmią mając skromne środki wokół wielkich potrzeb.

Misje utrzymują się dzięki ludziom dobrej woli. W naszych Zgromadzeniach działa program „Adopcji serca” opisany  na stronach: www.michalitki.pl i michalici.pl w zakładce: „Misje i zagranica”

Wyrażamy wdzięczność scholankom, bielankom, ministrantom i ich rodzicom za zaangażowanie teatralne, muzyczne, przygotowanie dekoracji oraz wspólną modlitwę.

Autorka tekstu: s. Diana Ewa Jończyk CSSMA
Autor zdjęć: ks. Emil Kurek CSMA