Michalici

Msza Wieczerzy Pańskiej 2023

09-04-2023

facebook twitter
Liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył przełożony generalny Michalitów, ks. Dariusz Wilki CSMA rozpoczęliśmy święte Triduum Paschalne,

Liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy święte Triduum Paschalne, najważniejsze dni w roku liturgicznym, dni świętowania Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tym, czym jest niedziela dla tygodnia, tym są te Trzy Święte Dni dla całego roku.  Stanęliśmy w obliczu przeogromnej, niepojętej miłości Chrystusa, miłości „ aż do końca”.

Msza Wieczerzy Pańskiej uobecnia w sposób bardzo uroczysty wydarzenia z Wieczernika. Świętowaliśmy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Zgromadziliśmy się przy Chrystusie jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy by uczestniczyć w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Ile razy bowiem sprawujemy Eucharystię, tyle razy wspominamy i uobecniamy wszystko, co Jezus Chrystus  uczynił  dla  nas,  zwłaszcza  w  szczytowym  momencie  swego  życia: w Męce i Śmierci Krzyżowej.

Najświętszą Ofiarę pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, ks. Dariusza Wilka koncelebrowali pozostali kapłani naszej parafii.

Ojciec Generał skierował do nas Słowo Boże, którego nagranie zamieszczamy tutaj:

Koncelebra w wielkoczwartkowy wieczór jest wyrazem  jedności kapłaństwa. Na początku liturgii, przedstawiciele Parafii złożyli kapłanom życzenia z okazji ich święta.

Po homilii miał miejsce obrzęd umycia nóg, jako znak pokornej służby na wzór Jezusa.

Na zakończenie liturgii, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy Adoracji - tak zwanej Ciemnicy, w której trwaliśmy na modlitwie, dziękując Panu za Jego obecność, miłość i ofiarę.