Michalici

Nabożeństwo fatimskie i 40-lecie wspólnoty Żywego Różańca

06-05-2023

facebook twitter
W sobotę 13 maja przeżywać będziemy nabożeństwo fatimskie i 40 rocznicę funkcjonowania wspólnoty Żywego Różańca w naszej Parafii.

Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy podczas sobotniego nabożeństwa fatimskiego.

18:00 - Eucharystia

Po Mszy Świętej:

Litania loretańska

Różaniec fatimski

Procesja światła wokół kościoła

Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.

Podczas Nabożeństwa fatimskiego Wspólnota Żywego Różańca naszej parafii obchodzić będzie 40 – lecie swojego istnienia. Po różańcu zostanie poświęcona figura Maryi Niepokalanej znajdująca się w grocie przed kościołem, która została ufundowana przez Wspólnotę Żywego Różańca. 

Nabożeństwo fatimskie nawiązujące do objawień Matki Bożej w Fatimie i obejmujące wspólne odmawianie jednej części Różańca jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi ludzi do Swojego Syna. W czasie nabożeństwa fatimskiego ważne jest nastawienie serca, postawa człowieka, który chce zrozumieć Bożą naukę i odpowiedzieć na nią swoim życiem. Praktyk religijnych i chrześcijańskiego życia, a także znoszenia przeciwności, przezwyciężania skłonności do gniewu, uczciwego wypełniania obowiązków swojego stanu, pracy, nauki, tworzenia w domu atmosfery miłości, życzliwości, zrozumienia, gotowości do przebaczenia - tego wszystkiego uczy nas Chrystus, który powiedział o sobie, że jest cichy i pokorny sercem. Tego uczy też Jego Matka, Niepokalana Służebnica Pańska, zatroskana o wszystkich ludzi, których pod krzyżem swojego Syna przyjęła za swoje dzieci w osobie Jana Ewangelisty. Tę naukę powinniśmy przyjmować do swojego serca i wprowadzać w życie, a więc świadczyć o niej swoim postępowaniem.

Edyta Malinowska-Klimiuk