Michalici

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

01-03-2023

facebook twitter
Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca - w środę o godz. 10.00 w naszym kościele przy tablicy upamiętniającej oficerów IV Zarządu Głównego WiN miała miejsce modlitwa i złożenie kwiatów.

Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca - w środę o godz. 10.00 w naszym kościele przy tablicy upamiętniającej oficerów IV Zarządu Głównego WiN miała miejsce modlitwa i złożenie kwiatów. O godz. 10.30 uroczyste złożenie kwiatów oraz okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości odbyły się przy pomniku „Żołnierzy Wyklętych” u zbiegu ulic Pirenejskiej/Żołnierzy Wyklętych a o godz. 11.00 pod tablicą upamiętniającą płk. Bernarda Adameckiego (rondo przy pętli autobusowej Stare Bemowo).

Publikujemy wybrane fragmenty tekstu przemówień oraz modlitwy prowadzonej przez ks. proboszcza Kazimierza Jońca CSMA:

„Umierali z wiarą w lepsze życie, w lepszą Polskę. Do końca wierzyli w Boga i w życie wieczne”
W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dziękujmy tym, którzy zasłużyli na miano „niezłomnych” w walce o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny. Wielu żołnierzy niezłomnych siłę i motywację do walki o wolność czerpało z Ewangelii. Wiara była ich jedynym oparciem w trakcie przesłuchań, dawała im siłę, by bronić prawdy, by nie dać się złamać, by nie zdradzić.

Z Listu św. Pawła do Galatów:
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!”
Dziękujmy Chrystusowi za to, że wyzwolił nas przez śmierć i zmartwychwstanie z niewoli grzechu.
Dziękujmy dziś także tym, którzy zasłużyli na miano „niezłomnych” w walce o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny. Niech Bóg nagrodzi ofiarę ich życia życiem wiecznym:
Boże Wszechmogący polecamy miłosierdziu Twojemu dusze poległych żołnierzy niezłomnych, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale i w obronie Wiary świętej. O Boże, niech ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze od mąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię o to przez Mękę i Śmierć Zbawiciela Naszego, przez Jego Serce Najświętsze, przez zasługi i przyczynę Jego Niepokalanej Matki oraz świętych Patronów i Patronek Narodu naszego. Amen.

 

W uroczystościach udział wzięli: prezes Waldemar Kruszyński oraz przedstawiciele Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" Obwodu Warszawa; Łucjan Sokołowski, członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; Jan Urbaniak, członek Stowarzyszenia Promocja 77 Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej; Tomasz Bratek, Zastępca Prezydenta Miasto Stołeczne Warszawa; Alicja Żebrowska - Radna Warszawy; Paweł Lech, Radny m.st. Warszawy; Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo; Jarosław Dąbrowski - Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo; Jakub Gręziak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo; Radni Dzielnicy Bemowo: Maciej Bartosiak, Marek Cackowski, Wojciech Klażyński, Adam Niedziałek; Michał Grodzki, były burmistrz Bemowa; przedstawiciele: Bemowska Rada Seniorów, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Bemowskie Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, DKDS Bemowo, Fundacja "Naszym dzieciom", Klubu Seniora "Uśmiech", Spółdzielni Mieszkaniowej Rozłogi i Klubu Seniora, Hufiec ZHP Warszawa-Wola.

Zdjęcia: Urządz Dzielnicy Bemowo