Michalici

Nasz Ksiądz – Mateusz Świtek!

06-06-2023

facebook twitter
4 czerwca w naszej parafii przypadła piękna uroczystość. Swoją mszę prymicyjną odprawił nasz parafianin, ks. Mateusz Świtek CSMA.

Pierwsza Msza Święta odprawiona przez nowowyświęconego kapłana w swojej rodzinnej parafii, to osobliwa uroczystość. Pełno na niej wzruszeń, ciepłych słów ale przede wszystkim wdzięczności. Tę ostatnią należy w pierwszej kolejności wyrażać w kierunku Dobrego Boga, ponieważ każde prymicje są dowodem na to, że nadal powołuje ludzi do zażyłej bliskości z sobą w Chrystusowym kapłaństwie. Należy wyrażać również wdzięczność do samego powołanego, że miał na tyle odwagi, aby wejść na tę piękną acz trudną drogę i trwać na niej podczas formacji seminaryjnej.

Nasza parafia wyraziła swoją wdzięczność za dar kapłaństwa ks. Mateusza Świtka CSMA.

Publikujemy słowa powitania księdza prymicjanta skierowane przez ks. proboszcza Kazimierza Jońca CSMA:

nagranie homilii ks. Mateusza Szerszenia CSMA.

A także odrobinę życzeń od naszych najmłodszych parafian dla ks. prymicjanta:

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do piękna i uroczystego charakteru tego dnia. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam całe dobro i wysiłek.

Tekst: ks. Emil Kurek CSMA
Zdjęcia: Mateusz Kasprzyk